Skip to content
بایگانی تاریخ

سال جهانی تازه: رصدخانه مراغه یا سیب‌زمینی؟

گویا در مقر سازمان‌های ملل و یونسکو اتفاق‌هایی می‌افتد و تصمیم‌هایی گرفته می‌شود که تنها برخی از ایرانیان از آن باخبر هستند. نمونه‌ای از این اتفاق‌ها، انتساب روز جهانی کورش به سازمان ملل و یونسکو بود که پس از هویدا شدن خیال‌بافی‌های سازندگان آن، و به میمنت و مبارکی به اصطلاح انقلابی یک روز «خودجوش» […]

تاریخ‌های روزشمار ده رویداد از زمان کورش

امروزه از تاریخ تقویمی تعدادی از رویدادهای زمان پادشاهی کورش هخامنشی آگاهی در دست است؛ آگاهی‌هایی که حداکثر دقت آنها به یک ماه می‌رسد. اما اطلاع از تاریخ‌های دقیق روزشمار از رویدادهای عصر کورش، تنها به ده واقعه محدود می‌شود که در آنها به ثبت سال، ماه و روز پرداخته شده است.

به موجب یک سالنامه بابلی که به دست رویدادنامه‌‌نگاران بابلی نگاشته شده (و متن کامل ترجمه فارسی آنرا پیش از این با نام «رویدادنامه نبونید- کورش» منتشر کرده بودم)، از تاریخ دقیق ده رویداد مرتبط با کورش آگاهی داریم. در اینجا کوشش این نگارنده بر این است که بتواند برابری تاریخ‌های تقویمی ثبت‌شده در این سند را که بر اساس گاهشماری بابلی است، با گاهشماری‌های ایرانی و میلادی بسنجد. […]web analytics