Skip to content
بایگانی تاریخ

تازه‌ها 30

جشن مهرگان، برنامه انتقادی رادیو فرهنگ پیرامون نمایش بازی‌های موزه ایران باستان و تبدیل موزه به شهر فرنگ، جایزهٔ آقای سید علی صالحی و سخنان انسان‌گرایانهٔ ایشان، بازسازی چارتاقی نخلک انارک، عکسی از نگارکند پیش تاریخی در دامنه‌های الوند، وب‌سایتی تازه تأسیس برای تمرکز فعالیت‌های ایران‌شناسان و ایران‌شناسی، درگذشت استاد رحیم رضازاده ملک، یادی از مقاله هفده سال پیشِ استاد یوسف مجید زاده و رواج تقریباً کاملِ نام ساختگی برای خلیج فارس در آثار باستان‌شناختی، نقد و اعتراض آقای بگمراد گری بر مقاله نگارنده، و یک جمله پایانی: مشکلات ما هیچگاه حل نمی‌شود، چون همه برایش راه‌حل دارند. […]

ذوالقرنین و کورش

چند سال پیش در فیلم مستندی که یکی از شبکه‌های تلویزیون مالزی در باره ذوالقرنین ساخته بود، گفته بودم که احتمالاً ذوالقرنین دارای صفاتی از کورش است که به اسکندر تعمیم یافته و شاید دربردارندهٔ شخصیت هر دوی آنان باشد. اما اکنون آن احتمال را نادرست می‌دانم. کسی که در سورهٔ کهف قرآن کریم «ذی‌القرنین» (ذوالقرنین) نامیده شده، کلاً و جزئاً هیچ شباهت و نسابت و ربط و ارتباط و پیوند و پسوندی با کورش هخامنشی (و نیز اسکندر مقدونی) ندارد.web analytics