Skip to content
بایگانی تاریخ

یادداشت‌های پراکنده سال ۱۳۹۶

شادی‌های بوکوحرامی: (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶) گروه بوکوحرام در نیجریه گاه‌بگاهی تعدادی از دختران را می‌رباید و پس از مدتی که از آنها سوءاستفاده کرد، آزادشان می‌کند و دختران تازه دیگری را می‌رباید. خانواده‌ها و مردم محلی پس از اینکه هر دسته از دختران آزاد می‌شوند، در خیابان‌های شهر دست به شادی و پایکوبی می‌زنند و به شکرانه این آزادی و پیروزی! سرود افتخار و سربلندی سر می‌دهند و خدای بزرگ را که پشتیبان ملت غیور است، شکر می‌کنند. شادی‌های اجتماعی در کشورهای عقب‌افتاده معمولاً از همین جنس‌اند.web analytics