Skip to content
بایگانی تاریخ

یادداشت‌های پراکنده سال ۱۳۹۶

بی‌تفاوتی از دید آنتونیو گرامشی: (۲۵ مرداد ۱۳۹۶) از آدم‌های بی‌تفاوت بیزارم. زندگی یعنی مبارزه. کسی که شایسته عنوان «شهروند» باشد، نمی‌تواند بی‌تفاوت باشد. بی‌تفاوتی یعنی سست عنصری، یعنی انگل‌وارگی، یعنی بزدلی. به همین دلیل از آدم‌های بی‌تفاوت بیزارم. از کسانی که هیچ موضعی ندارند، بیزارم. کسانی که بخاطر وضع موجود ناله می‌کنند، باید از خود بپرسند که چقدر واکنش نشان داده‌اند و چقدر با وضع موجود کنار آمده‌اند. بی‌تفاوتی، باتلاقی است در مسیر تاریخ که خوشبختی جامعه را در خود فرو می‌کشد. بی‌تفاوتی، مسیر تاریخ جوامع را تغییر می‌دهد و آنرا به انحطاط می‌کشاند. آدم‌های بی‌تفاوت، استعدادهای پیشرو و ایده‌های درخشان و ذهن‌های خلاق را نابود می‌کنند(+)(+).

اطلاعیه انجمن انسان‌گرایی ایران: (۲۴ مرداد ۱۳۹۶) بیانیه منتشر شده توسط «اتحادیه بین‌المللی اومانیست»(+) خواهان ابراز مخالفت سریع و صریح در قبال تجمعات ناسیونالیستی- فاشیستی شارلوتسویل شده است. این بیانیه سکوت در قبال تحرکات ملی‌گرایان و نئونازی‌ها و نژادپرستان را تقبیح کرده و خواهان مقاومت در برابر تهدید ناشی از شیوع راستگرایی افراطی شده است. اتحادیه بین‌المللی اومانیست در تکمله‌ای بر بیانیه، وقوع خشونت‌های ناسیونالیستی را محصول فضای مصونیت و حتی تشویقی ناشی از ریاست جمهوری دونالد ترامپ دانسته و آنرا خطری قلمداد کرده که در صورت بی‌توجهی می‌تواند روابط انسانی و صلح جهانی را تهدید کند.web analytics