Skip to content
بایگانی تاریخ

یادداشت‌های پراکنده سال ۱۳۹۶

ثمره ناله و نفرین ستم‌کشیدگان: (۵ آذر ۱۳۹۶) واقعاً شما می‌توانید که از من و معدودی مانند من بخواهید تا پس از آن سال‌های سیاه، مطلب تازه‌ای در نقد دولت نهم و دهم و طایفه احمدی‌نژاد بنویسیم؟ آن وقت که فریاد می‌زدیم و هشدار می‌دادیم، با ما چه کردید؟ فکر می‌کنید مثل خیلی‌ها آدم فرصت‌طلبی باشم که افتاده‌ها را لگد بزنم؟ دیده‌ام که آن «ظالمان عدالت‌ستیز» اکنون ژست «عادلان ظلم‌ستیز» را به خود گرفته‌اند و هر روز در جایی معرکه می‌گیرند. اما بجز اینها خیلی‌های دیگر از عمال ظلم را می‌شناسم و می‌شناسیم که سر و صورت خود را به شکلی که مناسب مقاصد «چندمنظوره» باشد، تغییر داده‌اند و در موقعیت‌های مختلف، چهره متفاوتی از خود را عرضه می‌کنند. حتی خود را منتقد وضع جاری و روشنفکری کتابخوان و مردم‌دوست و عدالتخواه نیز جا می‌زنند. درست مثل آن «شغالی که خود را در خم رنگ انداخت». من زمانی عملکرد مرتبط با تاریخ و فرهنگ و باستان‌شناسی طایفه احمدی‌نژاد را با شهامت و صراحت نقد می‌کردم و در باره‌اش در رسانه‌های گروهی داخلی و خارجی می‌نوشتم و مصاحبه و مناظره می‌کردم، که آنها در اوج قدرت و محبوبیت بودند و شما در حال ارتزاق از آنها و اجحاف به ما. همان دولت موسوم و منتسب به «دولت امام زمان» که در یکدست پرچم امام زمان و در دست دیگر منشور خونین کورش را گرفته بود. همان «معجزه هزاره سوم» و مدعی «مدیریت جهانی» که هاله نور قدسی را بر گردن خود و چفیه بسیجیان را بر گردن کورش می‌انداخت. به هنگامی با آنها مبارزه می‌کردم که می‌بایست ملامت‌ها و شماتت‌های شما را نیز تحمل می‌کردم. جالب است که در وقت قدرت همراهی‌اشان کردید و در وقت محنت و پس از آنکه «تغار ماست افتاد و بشکست»، از آنها برائت می‌جویید. آینده را ما بهتر تشخیص می‌دادیم یا شما؟ فراموش کرده‌اید که بر اثر اعمال شما که همدستان و حامیان دولت نهم و دهم بودید و از تمام ویرانگری‌های آنان حمایت کردید، چقدر فرصت‌ها از امثال من سلب شد و چقدر عرصه‌ها بر ما تنگ؟ می‌دانید چند بار با رضایت قلبی و پوزخندهای شما کتاب‌هایم توقیف و سانسور شد و از همه‌جا رانده شدم؟ می‌دانید چند بار مدیران وقت کنگره‌های باستان‌شناسی را وادار کردند تا اسم و مقاله مرا از برنامه‌ها حذف کنند؟ می‌دانید مدیران میراث فرهنگی با پروژه‌های تحقیقاتی مرتبط با من چه کردند؟ آیا بیاد دارید که دکان کورش‌پرستی‌های جدید و خیمه‌شب‌بازی نمایش منشور قلابی را همین آقایان طایفه احمدی‌نژاد با همراهی رسانه‌ها و بوق‌های تبلیغاتی شما براه انداختند و کتاب «باستان‌شناسی تقلب و رنج‌های بشری»(+) مرا نیز توقیف و ممنوع‌الانتشار کردند؟ یادتان می‌آید که چقدر از محتوای کتاب‌های دیگرم برای آن نمایش‌های مسخره و عوام‌فریبانه سوءاستفاده کردند و در کمال «عدالت و آزادگی» توجهی هم به نامه‌های سرگشاده و صدای اعتراض و نارضایتی و حق‌طلبی یک نویسنده زنده و ذی‌حق نکردند؟ می‌خواهم افتخار نوشتن و افتضاح توقیف چنین کتابی تا ابد در کارنامه افتخارات من و افتضاحات شما باقی بماند. بر شما باد ماجراهایی که این طایفه هر روز بر سرتان در می‌آورند و باز هم در خواهند آورد. این ثمره ناله و نفرین «انسان‌های رنج‌کشیده» است.web analytics