Skip to content
بایگانی تاریخ

یادداشت‌های پراکنده سال ۱۳۹۶

شاخص اعتماد در ایران و جهانسقوط ایران در شاخص جهانی اعتماد: (۲۵ دی ۱۳۹۶) از مهمترین و اساسی‌ترین سرمایه‌های هر اجتماع انسانی، میزان «اعتماد» موجود بین آحاد آن جامعه است. اعتماد بین مردم با یکدیگر و مردم با نهادهای دولتی و عمومی. «افزایش اعتماد» عامل کلیدی توسعه و پیشرفت یک کشور و «کاهش اعتماد» عامل اساسی انحطاط آنست. هستی هر جامعه و هر تشکل بشری از میزان «اعتماد» موجود میان اعضای آن شکل می‌گیرد.

«شاخص‌ اعتماد» حاصل داده‌هایی است که وضعیت فعلی و روند تغییرات اعتماد در هر کشور را نشان می‌دهد. سقوط شاخص اعتماد در هر کشور به منزله زنگ خطری است که اهمیت آن از آژیر قرمز جنگ و سیل و زلزله کمتر نیست. در اغلب کشورهای جهان توجه ویژه‌ای به شاخص اعتماد می‌شود و آنرا به منزله تب‌سنج بیماری‌های اجتماعی بکار می‌گیرند. در ایران نه تنها به این شاخص اهمیتی داده نمی‌شود که اغلب از وجود آن نیز بی‌اطلاعند.

تصویر پیوست، شاخص اعتماد در تعدادی از کشورهای جهان را نشان می‌دهد که اغلب سیر ثابت یا سیر صعودی دارند. در این میان، شاخص ایران (رنگ سورمه‌ای) شیب نزولی شدیدی را نشان می‌دهد که طی چند سال اخیر به قعر جدول سقوط کرده است. این در حالی است که تا چند سال قبل از آن، وضعیت اعتماد در جامعه ایران بیش از متوسط کشورها بوده است. به آمارها و شاخص‌های جهانی می‌توان بی‌اعتنا بود و آنها را به قیمت انحطاط بیشتر رد کرد. اما می‌توان آنها را جدی گرفت و در صورت صحت، مانع انحطاط بیشتر جامعه شد.web analytics