Skip to content
بایگانی سال ۱۳۹۷

یادداشت‌های پراکنده سال ۱۳۹۷

آرامگاه قبر تولستویآرامگاه تولستوی: (۲۱ خرداد ۱۳۹۷) این آرامگاه لئو تولستوی است+. و تو چند جای دیگر سراغ داری که به این زیبایی و به این باشکوهی باشد؟ او نیازی به عظمت‌تراشی‌های فرمایشی و فرمالیته نداشت. به این دلیل که او بزرگ بود و کسی به دنبال اثبات بزرگی‌اش نبود. به این دلیل که او انسان و صلح را دوست می‌داشت.web analytics