Skip to content
بایگانی تاریخ

یادداشت‌های پراکنده سال ۱۳۹۷

خطای بزرگ دل‌بستن به قدرت‌های استعماری: (۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷) عده‌ای هستند که برای تغییرات سیاسی در ایران به دخالت آمریکا و انگلیس دل بسته‌اند. این در حالی است که بنا به گزارش مورخه ۲۶ دی ۱۳۹۶ هیئت تحقیق و تفحص از مسئولان دوتابعیتی، دستکم یکصد نفر از مدیران ارشد کشور دارای تابعیت مضاعف آمریکا و انگلیس هستند.web analytics