Skip to content
 

برای کسانی که می‌گویند: چرا به این کتاب مجوز چاپ داده‌اند؟

وقتی با محتوای کتابی مخالفیم، از آن خوشمان نمی‌آید یا آنرا نادرست می‌پنداریم، نمی‌توان گفت که «چرا به این کتاب مجوز چاپ داده‌اند؟». وظیفه اداره کتاب در وزارت ارشاد بررسی درستی یا نادرستی محتوای کتاب‌ها نیست و صرقاً محدود به بررسی مفاد مغایر با یکسری ضوابط و سیاست‌ها است. چنین جمله‌ای می‌تواند به معنای چراغ سبز و تشویقی برای موافقت با سانسور محتوایی باشد.

این سخن که «چرا به این کتاب مجور چاپ داده‌اند؟» دانسته یا نادانسته بدین معناست که:

– ما با سانسور و توقیف کتاب‌ها موافقیم و این سانسور و توقیف باید به معیار درستی یا نادرستی محتوای کتاب‌ها تعمیم و توسعه پیدا کند.

– بدین معناست که من فاقد قدرت برای جلوگیری از چاپ کتاب‌هایی هستم که آنها را نمی‌پسندم، اما برای سرکوب مخالف خودم دست بدامان و متحد کسانی می‌شوم که قدرت جلوگیری از آنرا دارند.

– بدین معناست که اگر من متصدی سانسور بودم، کتاب‌ها را از نظر درستی یا نادرستی محتوای آنها (و صد البته با معیاری که خود درست تشخیص می‌دهم) سانسور و توقیف می‌کردم.

– بدین معناست که فقط آنچه من یا همفکران من می‌پسندیم و آنرا درست می‌انگاریم، حق انتشار دارد.

– بدین معناست که با آزادی بیان و نشر تا جایی موافقم که مغایر با آنچه من می‌پسندم، نباشد.

در صورتی که چنین طرز فکر و رویه‌ای حاکم شود و با توجه به اینکه در علوم گوناگون و بخصوص در علوم انسانی معیاری قطعی برای تشخیص درستی یا نادرستی وجود ندارد و تعداد و تنوع نظریه‌ها به اندازه تعداد نویسندگان و محققان متنوع است، مطمئن باید بود که معیار درستی یا نادرستی طرز فکر من و شما نخواهد بود و سانسور به طرز حیرت‌انگیزی توسعه خواهد یافت و جلوی چاپ انبوهی از کتاب‌ها (و حتی کتاب‌هایی که من و شما آنها را می‌پسندیم) گرفته خواهد شد.

اگر با محتوای کتابی مخالفیم، تنها راه ممکن و انسانی و قانونی در این است که ضمن حمایت از نشر آن، آنرا منصفانه نقد کنیم. راه‌های دیگر، راه‌هایی در تغایر با حقوق انسان و آزادی بیان و توسعه دهنده خفقان و سرکوب است.web analytics