Skip to content
 

برگزاری دوره آموزشی اخترباستان‌شناسی و بناهای تقویمی ایران

صفحه اصلی و راهنمای مطالب موجود در باره چارتاقی‌ها

اخترباستان‌شناسی یا باستان‌ستاره‌شناسی Arcaeoastronomy دانشی نوین و میان‌رشته‌ای از علوم باستان‌شناسی، ستاره‌شناسی و مردم‌شناسی/ فرهنگ‌شناسی قومی Anthropology/ Ethnology است که به بررسی تأثیر و نفوذ پدیده‌های کیهانی و حرکات اجرام آسمانی بر روی هنرها، آیین‌ها، ادیان، باورداشت‌ها و دیگر پدیده‌های فرهنگی مردمان باستان می‌پردازد. این رشته در ایران بکلی ناشناخته و مهجور است؛ در حالیکه آگاهی از اخترباستان‌شناسی برای باستان‌پژوهان کشوری همچو ایران که سابقه‌ای دیرینه و درخشان در نجوم و باورهای کیهانی دارد، نیازی مهم و انکارناشدنی‌ست. تحلیل و توصیف داده‌های باستانی بدون درنظرداشت آگاهی‌های اخترباستان‌شناختی به نتیجه‌ای شایسته نخواهد رسید.

همزمان با هفته جهانی نجوم، یک دوره پنج روزه آموزشی برای آشنایی مقدماتی با اخترباستان‌شناسی در تالار کاخ سعدآباد برگزار می‌شود. این کارگاه از روز شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۸ آغاز می‌شود و در روز ۱۶ اردیبهشت پایان می‌پذیرد. ساعت برگزاری نشست‌ها از ۹ بامداد به مدت چهار ساعت خواهد بود.

آموزش اختر باستان شناسی در سعد آباد

خلاصه برنامه

دوره آموزشی اخترباستان شناسی و بناهای تقویمی ایران با تدریس رضا مرادی غیاث آبادی.

شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۸ تا چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت، از ساعت ۹ تا ۱۳.

روز نخست (۱۲ اردیبهشت): در باره اختر باستان شناسی
روز دوم (۱۳ اردیبهشت): بناهای تقویمی و چارتاقی‌های ایران
روز سوم (۱۴ اردیبهشت): نگاره‌های نجومی باستانی
روز چهارم (۱۵ اردیبهشت): باورهای کیهانی در فرهنگ مردم و متون کهن
روز پنجم (۱۶ اردیبهشت): پرسش و پاسخ و برگزاری امتحان پایان دوره برای شرکت‌کنندگان موظف در آموزش ضمن خدمت.

نشانی: تهران، تجریش، کاخ سعدآباد، تالار سینمای کاخ سفید.

web analytics