Skip to content
 

نقشه باستانی فلات ایران

نقشه باستانی فلات ایران، فراگیرندهٔ شماری از تپه‌ها، غارها، سرزمین‌ها و دیگر سکونتگاه‌های باستانی در سراسر فلات ایران و سرزمین‌های پامیروایرانی و برخی شهرهای کهنسال امروزی است. در این نقشه، برخلاف معمولِ اغلب نقشه‌های تاریخی که بیشتر به قلمرو حکومت‌ها و فراخنای تاخت‌وتاز آنها می‌پردازند، به ثبت سکونتگاه‌ها و باششگاه‌های مردمان و همچنین برخی از نام‌های جغرافیایی اوستا و شاهنامه فردوسی که تا اندازه‌ای از محل واقعی آنها آگاهی‌هایی وجود دارد، پرداخته شده است. این سکونتگاه‌ها، بی‌گمان جایگاه‌های راستین شهرها و سرزمین‌های گمشدهٔ اوستا و شاهنامه است که کوشش‌های پیگیر پژوهندگان را برای برابرگذاری آن نام‌ها با تپه‌های باستانی را خواستار است.

نقشه باستانی ایران(زمان دانلود منقضی شده)

نقشه باستانی ایران:
تألیف و پژوهش: رضا مرادی غیاث آبادی
ترسیم: ایرج خانباباپور
چاپ نخست: ۱۳۷۵
چاپ دوم: ۱۳۷۵
چاپ سوم: ۱۳۷۶
چاپ چهارم: ۱۳۸۶
شابک: ۲-۲۳-۶۳۰۳-۹۶۴-۹۷۸

راهنما:
°   تپه‌ها و دیگر سکونتگاه‌های باستانی
♦   شهرهای کهنسال امروزی
ــــ . ــــ .  مرزهای بین‌المللی
………..   کرانه تقریبی دریای کاسپی (مازندران) در حدود ده هزار سال پیش
. . . . . .  نام‌های جغرافیایی اوستا
ــــــــــــــ   نام‌های جغرافیایی شاهنامه
مقیاس ۱:۵.۰۰۰.۰۰۰web analytics