Skip to content
 

مدعی ترجمه سطر ۳۶ منشور کورش

آقای عبدالمجید ارفعی طی مطلبی در روزنامه همشهری (۶ مرداد ۱۳۷۹، صفحه ۱۱) مدعی شده بود که سطر ۳۶ منشور کورش را ایشان برای اولین بار در جهان ترجمه کرده‌اند و بنده این سطر را از روی کتاب ایشان رونویسی کرده‌ام: «نگارنده نخستین کسی است که توانست این سطر را نسخه‌برداری و ترجمه کند. اگر ایشان حتی به یکی از ترجمه‌های انگلیسی، آلمانی و یا فرانسه این استوانه رجوع می‌کردند، بی‌گمان متوجه نبود این سطر می‌شدند و ترجمه این سطر تنها در کار اینجانب به چاپ رسیده است». من نیز در همان زمان طی پاسخی که در روزنامه همشهری (۲۹ مرداد ۱۳۷۹، صفحه ۱۱) پاسخ این ادعا را چنین داد که: «به نسخه‌هایی به زبان‌های دیگری نیز رجوع نموده بودم و برخلاف ادعای ایشان، سطر ۳۶ را در ترجمه ریچارد پاول برگر (منبع زیر) که از نسخه‌های اساس ترجمه ایشان و ترجمه من بوده است، مشاهده کرده بودم! و ضمناً گویا جناب ایشان فراموش کرده‌اند که خودشان نیز قبلاً در مجله وهومن (شماره 10) به پیشتاز بودن ریچارد برگر در ترجمه سطر ۳۶ اشاره کرده‌اند و در واقع آنچه را که شایسته خودشان بود به بنده نسبت داده‌اند»:

Berger, P. R., Der Kyros-Zylinder mit dem Zusatzfragment BIN II Nr. 32 und die Akkadischen Personennamen im Danielbuch, Zeitschrift fur Assyriolgie 64. 1975.

البته ایشان ادعاهای دیگری را نیز مطرح کرده بودند. از جمله اینکه عکس‌های کتاب متعلق به ایشان بوده و حق استفاده از واژه «باشنده/ باشندگان» متعلق به ایشان است که پاسخ اینها نیز طی همان جوابیه داده شده است.

web analytics