Skip to content
 

آلمناک آسمان‌بینی برای سال ۲۰۰۹

آلمناک‌های آسمان‌بینی (Skygazer′s Almanac) نمودارهایی هستند که وضعیت سیارات، دنباله‌دارها، بارش‌های شهابی و دیگر رویدادهای غیرثوابت آسمان را در یک صفحهٔ مصور نشان می‌دهند. این آلمناک‌ها معمولاً برای یک دورهٔ زمانیِ معمولاً یکساله و برای یک عرض جغرافیایی مشخص تهیه می‌شوند.

معروف‌ترین آلمناک‌های آسمان‌بینی را هر ساله مجله مشهور Sky & Telescope تهیه و منتشر می‌کند. نمونه‌هایی از این آلمناک‌ها را می‌توانید در این نشانی‌ها ببینید: آلمناک آسمان‌بینی برای سال 1999 و عرض جغرافیایی 40 درجه شمالی، برای عرض 50 درجه شمالی و برای عرض 30 درجه جنوبی.

تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد، تاکنون چنین آلمناک‌هایی در ایران و مطابق با عرض‌های جغرافیایی ایران و گاهشماری ایرانی تهیه و منتشر نشده است. اما آقای احسان سنایی اردکانی از اعضای فعال و کوشای گروه نجوم شفق موفق شده است که در کوششی درخور و ارزنده یک چنین آلمناکی را با نام «تقویم آسمان» و به زبان فارسی برای کاربران ایرانی تهیه نماید. تلاش و پیگیری ایشان جای تقدیر و آفرین فراوان دارد و بی‌گمان در سال‌های دیگر کامل‌تر و بهتر خواهد شد. 

سه پیشنهاد نیز خدمت ایشان دارم. نخست اینکه، بهتر است در سال‌های بعد دقیقاً برای کاربران مشخص شود که این آلمناک برای چه عرض جغرافیایی محاسبه و طراحی شده است. دوم اینکه، اگر قرار است فقط برای یکی از عرض‌های جغرافیایی ایران آلمناکی تهیه شود، مناسب‌ترین انتخاب ممکن، عرض 35 درجه خواهد بود. سوم اینکه، حال که تقویم آسمان ایشان مطابق با گاهشماری ایرانی است، چنانچه بازه زمانی آن نیز برابر با سال ایرانی باشد، بسیار راهگشاتر و ارزنده‌تر خواهد بود.web analytics