Skip to content
 

بزرگداشت استاد موسی اکرمی

در شامگاه سی‌ام خرداد ۱۳۸۸ مراسم بزرگداشت آقای دکتر موسی اکرمی- فیزیکدان، تقویم‌شناس و متخصص برجسته تاریخ و فلسفه علم روزگار ما و یار و همراه زنده‌یاد استاد احمد بیرشک در مرکز علوم و ستاره‌شناسی تهران برگزار شد.

با اینکه بخاطر اوضاع و احوال این روزهای میهن ما، آمادگی سخنرانی و شرکت در هیچ برنامه‌ای را نداشتم و همه برنامه‌هایم را لغو کرده بودم؛ اما شأن و مقام علمی آقای موسی اکرمی فراتر از آن بود که بتوانم بر خواست خود اصرار کنم.

برنامه بزرگداشت استاد اکرمی با شرکت بسیاری از دانشمندان و پژوهشگران و دوستان و دوستداران آثار و اندیشه‌های ایشان و با برنامه‌ریزی سنجیدهٔ مرکز علوم و ستاره‌شناسی برگزار شد. در این گردهمایی بیادماندنی، آقای اکرمی به ایراد سخنرانی‌ای شیوا و شنیدنی پرداختند که می‌توان گفت چنین پژوهش‌هایی که بطور توأمان از علوم فیزیک، فلسفه، گاهشماری و کیهان‌شناسی بهره می‌گیرد، تنها از شخص ایشان برمی‌آید. البته به دلیل کمبود وقت، سخنان ایشان نیمه‌تمام ماند که امیدوارم در فرصتی دیگر بتوان چند نشست اختصاصی برای تکرار و تکمیل همین سخنرانی برگزار کرد. 

بقیه سخنرانی‌ها عبارت بود از سخنان آقای ضیاء‌الدین ترابی در بارهٔ گاهشماری ایرانی در سدهٔ ششم پیش از میلاد، سخنان این نگارنده پیرامون برخی ویژگی‌های بناهای خورشیدی ایران، سخنان آقای امیرمحمد گمینی پیرامون حرکت رجعی سیارات علوی در مدل‌های بطلمیوسی و مراغی، و سخنان آقای حجت‌الحق حسینی در بارهٔ دستاوردها و شخصیت علمی و اخلاقی استاد اکرمی. سخنان آقای گمینی که با پویانماییِ چند مدل مکتوب از مکتب‌های بطلمیوسی و مراغی (خواجه نصیر طوسی و دیگران) همراه بود، کاری مبتکرانه بشمار می‌رفت. به ویژه که ایشان شواهدی مکتوب از تأثیر آموزه‌ها و مدل‌های نجومی مراغی بر دیدگاه‌های کپرنیک را نیز به روشنی نشان دادند. شیوه‌ای که آقای حسینی برای معرفی آقای اکرمی بکار بردند نیز بسیار درخور بود و بجای اینکه به شکلی کلیشه‌ای به روزشمار زندگی ایشان بپردازند، در بارهٔ دستاوردهای علمی، آثار منتشرشده و ویژگی‌های شخصیتی ایشان سخن گفتند.

آرزو می‌کنم که اندیشه و قلم استاد همواره با پژوهش‌ها و تألیف‌های تازه‌تر، پویا و راهگشا باشد.web analytics