Skip to content
بایگانی موضوع دل‌نوشته‌ها .

خانه مادربزرگ

برگرفته از کتاب خانه مادربزرگ (چاپ سال ۱۳۸۳) از همین نگارنده در راه‌های تاریک برو! آنجا که پُر است از گمشده‌های نیاکان تو راه تو، راه تاریکی‌هاست تو رهنورد شبی راهیان شب و تاریکی را هیچکس همراهی نمی‌کند ۱ شبی زمستان بود، برف می‌بارید و باد کولاک می‌کرد. خروش برف و باد، یاد مرا به […]

مزدک: قربانی صاحبان قدرت و ثروت و نیرنگ

اَیا آنکه تــو آفتابی همی، چه بودت که بر من نتابی همی؟ كنجكاوی و توجهی كه جوان كتاب‌خوانده و روشنفكر امروزی، به مزدك و مزدكیان و باورهای كهن در خود احساس می‌كند؛ بیشتر از هر چیز، بازتاب سخنانی است كه در طول تاریخ به مزدكیان روا داشته و به آنان نسبت داده‌اند. جوان تاریخ‌خوانده، بخوبی […]web analytics