Skip to content
 

استعمار و جنبش‌های سیاسی در جوامع کم‌هوش 

طرح اولیه

 • کشورهای استعماری چگونه سلطه کم‌خرج غیرمستقیم توسط مهره‌های وابسته را بر سلطه پرخرج مستقیم ترجیح می‌دهند و چگونه اینکار از هزینه‌های استعماری می‌کاهد؟
 • جوامع کم‌هوش که معدل بهره هوشی مردمان آنها بین ۸۰ تا ۹۰ است (از جمله ایران و اغلب کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا)، چگونه جوامعی هستند و چرا در این جوامع برخلاف جوامع با بهره هوشی متوسط و بالا، هیچگونه جنبش اصیل مردمی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد؟
 • جوامع کم‌هوش چگونه تبدیل به معادن غنی و گنج‌های ثروت بی‌زحمت کشورهای استعماری شده‌اند؟
 • چرا کشورهای استعماری بجای غارت مستقیم منابع جوامع کم‌هوش، از جمله بر دو روش جدید «راه‌اندازی جنگ‌های تحریکی و فروش اسلحه به طرفین» و «پناه دادن به اختلاس‌کنندگان و اموال همراه آنان» متمرکز شده‌اند؟
 • چرا افکار عمومی در اینگونه جوامع بجای بازخواست و اعتراض به کشورهای پناه‌دهنده به اختلاس‌کنندگان که هدایت‌کننده و مأمن و حامی غارتگران شده‌اند، به بازخواست عوامل جزئی داخلی و خودزنی می‌پردازند؟
 • برده‌داری جنسی در کشورهای استعماری چیست و آنها چگونه با وعده‌های پوچ و سوءاستفاده از شعارهای جذاب «حقوق زنان و حقوق بشر»، زنان جوامع کم‌هوش را تحت استثمار و بهره‌کشی جنسی قرار می‌دهند؟
 • چرا قدرت‌های استعماری لازم می‌بینند تا مهره‌ها و عوامل مختلف و بظاهر متضادی را در جوامع تحت سلطه حفظ کنند و هر یک از آنها را در موعد مقرر و مورد نیاز و با انحراف جنبش‌های مردمی و یا راه‌اندازی جنبش‌های جذاب و بظاهر مردمی به قدرت برسانند؟
 • چرا عوامل فرصت‌طلب داخلی که در گوشه امنی نشسته‌اند، بلافاصله پس از اندک موفقیت جنبش‌های مردمی یا بظاهر مردمی، وجهه و نقاب باب روز بخود می‌گیرند و مبارزان واقعی را به روش‌‌ها و اتهام‌های گوناگون قلع و قمع می‌کنند؟
 • چرا رسانه‌های استعماری فقط بعضی از فعالان یا زندانیان و دستگیرشدگان را تبلیغ و ترویج می‌کنند و در قبال بسیاری از آنان به سکوت و بایکوت روی می‌آورند؟
 • جنگ‌های تحریکی و فرسایشی در جوامع کم‌هوش و چرخه مکرر «اشغال-آزادسازی شهرها» که همراه با مصرف تسلیحات و تخریب تأسیسات هستند، چگونه به نفع شکوفایی و رونق اقتصاد کشورهای استعماری تمام می‌شود و چگونه درآمد سرشاری را نصیب آنها می‌کند؟
 • اسناد دروغین که رسانه‌های استعماری هر از گاهی خبر از کشف و خروج از محرمانگی آنها را می‌دهند، چیستند و چه کاربردی در تغییر و تحولات سیاسی جوامع کم‌هوش دارند؟
 • اصطلاح استعماری «توهم توطئه» چیست و چگونه تبدیل به چماقی برای سرکوب روشنگران و فعالان مطالعات پسااستعماری شده است؟
 • چرا اغلب افراد جوامع کم‌هوش از درک اولویت منافع عمومی به منافع شخصی عاجز هستند و در خیانت به همنوع و خوش‌خدمتی به سلطه‌گران از یکدیگر سبقت می‌گیرند؟
 • ویژگی‌ها و مشخصه‌های جوامع کم‌هوش چیست و چگونه می‌توان آنانرا به سادگی تحریک کرد و حمایت و همراهی جمعیت کثیری از آنانرا کسب نمود؟
 • چرا جوامع کم‌هوش یا تقصیرات خود را به گردن همسایگان می‌اندازند و یا از عملکرد خود پشیمان می‌شوند اما از پشیمانی خود تجربه نمی‌اندوزند؟
 • اقلیت باهوش و پراستعداد و آرمان‌خواه و عدالت‌جو چگونه قربانی اکثریت کم‌هوش و بازی‌خورده و یا اشخاص فرصت‌طلب و چاپلوس می‌شوند؟
 • مال‌اندوزان فاسد و آدم‌فروشان و عمال ظلم و اجحاف چگونه با نزدیک کردن خود به جنبش‌های در حال پیروزی، دست به پولشویی و آبروشویی می‌زنند و محبوبیت مردمی کسب می‌کند؟
 • چرا مبارزان و تلاشگران و دلسوزان و مصلحان واقعی جامعه یا شکست می‌خورند و از بین می‌روند و یا در صورت پیروزی، جاده‌صاف‌کن مهره‌های استعماری و فرصت‌طلب‌های پرده‌نشین می‌شوند و باز هم از بین می‌روند؟ چرا در هر دو صورت فراموش می‌گردند و از یادها می‌روند؟
 • انقلاب‌های جوامع کم‌هوش چگونه انقلابیون خود را نابود می‌کند؟
 • حرکت‌های مردمی در جوامع کم‌هوش چگونه تبدیل به حرکت‌های ضدمردمی می‌شوند؟
 • آیا راهکاری جز مقابله با رسانه‌ها و تریبون‌های مروج تحمیق توده‌ها و بالا رفتن آگاهی و بهره هوشی متوسط جامعه و افزایش قدرت ادراک و استدلال وجود دارد؟
همچنین بنگرید به:

مباحث بنیادین در باستان‌شناسی تقلب و سلطه‌گری
حمایت آمریکا و کشورهای غربی از مقامات و مسئولان اختلاسگر

web analytics