Skip to content
 

یک کارتون ضد نژادپرستی و ملی‌گرایی

آقای سروش رضایی– انیماتور و هنرمند جوان و خوش‌فکر- در اثری عالی و دیدنی به روشنگری علیه مفاهیم نژادپرستی و قومیت‌پرستی و دیگر انگاره‌های تمامیت‌خواهانه پرداخته است. اعمالی که همچون ملی‌گرایی و پان‌بازی‌های ویرانگر، چیزی بیش از تحریک افکار عمومی و آلت دست شدن نیست و در نهایت نیز به نفع همان مگس‌های سمج آغاز فیلم تمام خواهد شد که فارغ از همه ماجراها به پیشرفت خود فکر می‌کنند. تحریک اشخاصی که به راحتی و سادگی و بر سر کمترین بهانه‌ای عامل اجرایی محرکان پشت پرده می‌شوند و جامعه‌ای را به آشوب می‌کشند. کارتون زیبا و آموزنده و روشنگرانه آقای رضایی که به «آدم‌های» سراسر جهان تقدیم شده است، بی‌گمان تأثیری بیشتر از مجموعه نوشته‌های رنج‌های بشری بر جای خواهد نهاد. طنز آقای رضایی علاوه بر اینکه ساختی خوب و صدایی دلنشین برای شخصیت‌ها دارد، توانسته است اعمال بی‌مایه‌ای را که در اینترنت رایج است بخوبی به نیش هزل بگیرد. این انیمیشن را با عنوان «دهان بازها» با حجم ۲۵ مگابایت ببینید.web analytics