Skip to content
 

دروغ زیباست و واقعیت زشت

ashghal_01

دروغ زیباست و واقعیت زشت. می‌توان دل به دروغ‌های زیبا بست و تنگ ماهی قرمز را به دست سرباز هخامنشی داد. می‌توان چشم بر واقعیت‌ها بست و آنها را نادیده گرفت. اما می‌توان دلسوزانه واقعیت‌ها را دید تا بتوان راه‌ حلی برای آنها پیدا کرد. آینده میهن ما را تخیلات زیبا نمی‌سازند، واقعیت‌های تلخ می‌سازند. 

ashghal_02
زمین‌های زراعی حوالی روستای فیروز بهرام در غرب تهران، ۱۴ فروردین ۱۳۸۹

آیندگان ما را بخاطر دروغ‌های زیبای فراوانی که بر زبان می‌آوریم، ستایش نمی‌کنند؛ بخاطر ویرانه‌سرای زشتی که به نام سنت و آیین‌های باستانی پدید آورده‌ایم، سرزنش می‌کنند. آنان برخلاف ما همهٔ ویرانگری‌ها را به گردن اسکندر و عرب و مغول نخواهند انداخت.

گفتگو با خانم ویدا سامعی، رادیو فرانسه: سیزده‌بدر بهتر است یا روز طبیعت؟web analytics