Skip to content
 

چهره مردم ایران: صداقت و ملاحت سیستانی

دختران سیستانی

دختران سیستانی، زابل، روستای قلعه رستم، عکس از غیاث‌آبادی

افتخارآفرینان ایران‌زمین مردم رنج‌کشیده و سازندگان اصلی فرهنگ و تمدن آن هستند و نه سلطه‌گرانی که با نام‌ها و شعارهای زیبا برای آنان رنج و شکنج به ارمغان آوردند. وقتی به این چشم‌ها و چهره‌ها دقیق می‌شویم، همگی یک ویژگی مشترک دارند: در چشمان همه آنان اندوه و رنجی نشسته است که ریشه در ظلم و «رنج‌های بشری» دارد.web analytics