Skip to content
 

چند پرسش و درخواست منبع از کورش‌پرستان

چنانکه پیش از به دفعات گفته و نشان داده شده، حجم ادعاهای کورش‌پرستان و تحریف‌های آنان در تاریخ و فرهنگ ایران بیش از آنست که حتی بتوان به حداقلی از آن اشاره کرد. این تحریف‌ها به اندازه‌ای گسترده است که تقریباً شامل هر آن چیزی می‌شود که به کورش منسوب شده است (برای مثال بنگرید به: منشور کورش و جعلیات تازه، آرشیت دانا و بانو ورتا، گردن زدن بردگان در مصر و بیمه از کارافتادگی هخامنشی، روز جهانی کوروش، شاهنامه فردوسی و بیت ساختگی پدر در پدر آریایی نژاد، وصیتنامه دروغین کوروش، کورش بزرگ و بنیانگذاری کشور ایران و منشور کورش بر سردر سازمان ملل). اما از آنجا که کورش‌پرستان عادت دارند بجای عرضه پاسخی درخور به تردیدها و انکارهای موجود، مدعی و منتقد را به‌رغم ارائه انبوهی از شواهد دست اول تاریخی، به زشت‌گویی و سرکوب روی آورند و او را متهم به «سخنان ذوقی و نامعتبر» کنند؛ از آنان علاوه بر درخواست پاسخ برای پرسش‌های قبلی‌ام، برای ادعاهای زیر نیز که مشتی از خروار است، درخواست منبع و شاهد تاریخی می‌کنم. امیدوارم آنان بتوانند پاسخ این پرسش‌ها را بدهند و بر درستی ادعاهای خود صحه بگذارند. این پرسش‌ها را قبلاً در رسانه‌های اجتماعی نوشته بودم و با آنکه مدتی از آن می‌گذرد، پاسخی دریافت نشد. از آنجا که کورش‌پرستان هزاران نفرند و من یک نفر، سرعت بیشتری از آنان انتظار می‌رود و حجم پاسخ‌ها می‌بایستی بسی بیشتر از پرسش‌ها باشد:

۱- کورش‌پرستان مدعی هستند که این عبارت از سخنان کورش است: «تا روزی که زنده هستم و مزدا پادشاهی را به من ارزانی کرده هرگز فرمانروایی خود را بر هیچ مردمانی به زور تحمیل نکنم و در پادشاهی من هر ملتی آزاد است که مرا به شاهی خود بپذیرد یا نپذیرد» (فراوانی این عبارت را در گوگل جستجو کنید). درخواست و خواهش می‌کنم منبع تاریخی این گفته‌های کورش را معرفی کنید.

۲- کورش‌پرستان گفته‌اند که: «مهمترین مدارس پزشکی ایران در تخت جمشید دایر بوده است». بسیار خوشحال و سپاسگزار می‌شوم اگر بدانم در کدام منبع تاریخی چنین چیزی آمده است. و نیز گفته‌اند: «کتیبه‌ای زرین از زمان داریوش وجود دارد که به موجب آن داریوش فرمان ساخت دانشکده پزشکی ساییس در مصر را صادر کرده است». (هر دو را در گوگل جستجو کنید). خواهش می‌کنم اگر کسی عکسی یا منبعی مستند از وجود این کتیبه طلایی داریوش سراغ دارد، به این عاجز هم نشان بدهد.

۳- کورش‌پرستان مدعی هستند در زمان هخامنشی عدالت و برابری میان زن و مرد وجود داشته و هر دو از حقوق و دستمزد برابر برخوردار بوده‌اند. خوشحال می‌شوم بدانم بر اساس کدام منبع چنین نتیجه‌گیری شده است؟ متون تاریخی یا الواح هخامنشی؟ با توجه به اینکه الواح هخامنشی که به این موارد پرداخته باشند، عبارتند از الواح خزانه و باروی تخت‌جمشید و نیز الواح هخامنشی بابل (از جمله بایگانی موروشو) میل دارم بدانم مشخصاً به موجب کدام لوح یا الواح می‌توان چنین نتیجه‌گیری‌ای کرد.

۴- کورش‌پرستان در ادعایی کاملاً متناقض با ادعای برابری حقوق زن و مرد، گفته‌اند که: «زنان هخامنشی سه برابر مردان حقوق می‌گرفتند» (فراوانی این ادعا را در گوگل جستجو کنید). البته من نمی‌فهمم به فرض که این سخن درست باشد، کجای چنین تبعیض آشکاری قابل افتخار است و اصولاً این ادعا چگونه با ادعای قبلی جمع می‌شود؟ محتوای لوحه‌های گلی تخت‌جمشید حاکی از اینست که حقوق زن با برده برابر بوده و هر دو حقوقی معادل دو سوم مردان دریافت می‌کرده‌اند. یعنی ده کیلو جو در ماه. اما با این حال خوشحال می‌شوم بدانم بر اساس کدام متن تاریخی یا لوحه هخامنشی چنین نتیجه‌گیری‌ای شده است.

۵- کورش‌پرستان مدعی هستند که در عصر هخامنشی زنی به نام آرتمیس فرمانده نیروی دریایی ایران بوده است. با اینکه به نظر می‌رسد در این ادعا نیز همچون ادعای قبلی، قصد اغوای زنان در میان بوده است، اما فرض را بر درستی آن می‌گذارم و خوشحال می‌شوم بدانم در کدام منبع تاریخی چنین ادعایی آمده است.

۶- کورش‌پرستان در متنی با عنوان «پندهای کمبوجیه به کوروش» (در گوگل جستجو کنید) انبوهی از ادعاهای گزاف را بدو منسوب کرده‌اند. از جمله: «فرمانروایان برای تلاش در راه آبادانی کشور و فراهم کردن آسایش و آسودگی برای مردم هستند، نه مردم برای افزایش و گسترش دارایی برای فرمانروایان». خوشحال و ممنون می‌شوم اگر یکی از هزاران کورش‌پرست، منبع تاریخی این سخنانشان را به بنده هم اطلاع بدهند.

می‌توان این سلسله پرسش‌ها و درخواست منابع را همچون رنج‌های بشری تا مدت‌ها ادامه داد، اما برای کسانی که از خرد و دانایی برخوردار باشند، مشتی از خروار و دُمی از خروس کفایت می‌کند. اینکه کورش‌پرستان هر منتقد روشنگری را با وجود معرفی ده‌ها و صدها منبع دست اول تاریخی و عین متن کتیبه‌های شاهان هخامنشی متهم به جعل و سخنان ذوقی می‌کنند و خود را به‌رغم فرار از معرفی حتی یک منبع، پیرو راستی و حقیقت می‌دانند، به منظور سرپوش نهادن بر اعمال ناشایست خودشان است. به زبان بی‌زبانی می‌گویند مزاحم دکان قلب‌فروشی ما که در خدمت سلطه‌گری است، نشوید!

جعلیات تاریخی کورش‌پرستان که با همیاری اشخاص ساده‌دل، بخش‌هایی از دولتیان و با همراهی رسانه‌های عوام‌گرا و با سابقه استعماری و برای بسط سلطه و نابودی فرهنگ و هویت ایران انجام می‌شود (برای نمونه بنگرید به: تأثیر کورش‌پرستی بر تضعیف ایران و گسترش تفرقه میان مردم و بهره‌کشی از توده‌ها با پرچم‌های فریبنده) بیش از آنست که بتوان حتی به اندکی از همه آن پرداخت.

در پایان، این سخن قبلی‌ام را تکرار می‌کنم که: ملت زنده که بتوان آینده‌ای برای او متصور شد، ملتی است که توانایی تشخیص دروغ‌هایی را داشته باشد که هویت جمعی او را نشانه گرفته است و بخواهد و بتواند در برابر آنها ایستادگی کند. اگر نتواند، محکوم است که باز هم آینده‌ای بدتر از امروز را تجربه کند.web analytics