Skip to content
 

فسیل‌های دریایی بابلسر

دوست ارجمندم آقای وحید اصغرپور علمداری عکس‌هایی از چند فسیل جانداران دریایی را برایم فرستاده است. ایشان نوشته‌اند این فسیل‌ها را که حدود ۳۰ تا ۵۰ سانتیمتر طول دارند، بر روی تخته‌سنگ‌های بزرگی دیده که برای ساخت موج‌شکن در ساحل بابلسر بکار رفته‌اند. در جایی که آدمیان بر آن راه می‌روند. امیدوارم مسئولان محلی و دانشمندان دیرین‌شناس به این فسیل‌ها توجه نمایند و چنانچه آنها را نمونه‌هایی با اصالت و با اهمیت تشخیص می‌دهند، ترتیبی دهند تا بجای اینکه در زیر دست و پا باشند، در محل مناسبی نگهداری شوند و احیاناً فرصتی برای مطالعه فراهم آید. 

فسیل بابلسر

تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد، پژوهش‌های فسیل‌شناسی در ایران تا حدودی محجور است و توجه شایسته‌ای که لازم است، بدان نمی‌شود. اما با این حال در سال ۱۳۶۰ کتابی ارزنده به نام «فسیل‌های ایران» (اما به زبان انگلیسی) به همت آقای دکتر امیر کلانتری تألیف شده که آزمایشگاه زمین‌شناسی شرکت نفت آنرا چاپ و منتشر کرده است. نگارنده عکس نمونه‌هایی از فسیل را که در نواحی گوناگون ایران دیده است، در ذیل عکس‌های فرهنگنامه عکس ایران گنجانده است. برای نمونه بنگرید به فسیل حلزون از کوه اردل و فسیل ماهی از کوه کرکس.web analytics