Skip to content
 

روز جهانی کوروش و دیگر روزهای تقلبی

ما ایرانیان تاکنون چندین مناسبت جهانی تقلبی ساخته‌ایم. ازجمله: روز جهانی کورش، سال جهانی شیخ بهایی و سال جهانی رصدخانه مراغه. این کارها ناشی از دو ویژگی اخلاقی ماست: احساس حقارت و تمایل به تقلب.

یکی از شیوه‌های معمول و شناخته شده کسانی که می‌خواهند اختیار توده‌های کم‌اطلاع را در دست خود بگیرند و آنان را به تسلیم در برابر بهره‌کشی و انجام اعمال مطلوب خود برانگیزانند، عبارت است از ابداع مناسبت‌های نوساخته و انتساب آنها به اعصار گذشته و تشویق برای تجمع سیاهی لشکری از عوام در یک مکان و زمان خاص. اینکار با بسیج تبلیغاتی رسانه‌های همگانی و به شیوه تحریک افکار عمومی با تمسک به مقدسات و با ایراد خطابه‌ها و القائات جذاب و زیبا اما دروغین و فریبگرانه انجام می‌پذیرد. تجربه نشان داده است که چنین شیوه‌ای معمولاً موفقیت‌آمیز بوده و طراحان آن به نتایج مطلوبی دست یافته‌اند. نمونه‌های اینگونه عوام‌فریبی‌ها بیشتر از آن است که نیازی به آوردن مثال باشد و همگان با نمونه‌های فراوان آن آشنا هستند.

● فهرست روزهای جهانی: International Days, Prizes and Celebrations
● فهرست سال‌های جهانی: International Years proclaimed by the United Nations General

در این زمینه گفتگو با خانم آزاده اسدی، رادیو زمانه
مصاحبه با خبرگزاری ایسنا: هیچ مدرکی در باره روز تولد کورش وجود ندارد
نظر دکتر پرویز رجبی: دیگر کار از بچه‌بازی هم گذشته است
نظر دکتر جلیل دوستخواه: شدت‌گرفتن تب ایران‌پرستی و آرمان‌شهرجویی
گفتاری از آقای بیژن روحانی: تاریخ و ایدئولوژی، شتاب‌زدگی در یک جشن تولد

همچنین بنگرید به:

خیال‌پردازی و داستان‌سرایی در باره کورش
کورش هخامنشی و مصادره اسناد تاریخی
کورش واقعی و کورش افسانه‌ایweb analytics