Skip to content
 

روز جهانی کوروش، روز زن و دیگر روزهای تقلبی

ما ایرانیان تاکنون چندین مناسبت جهانی تقلبی ساخته‌ایم. روز جهانی کورش، سال جهانی شیخ بهایی، سال جهانی رصدخانه مراغه و بسیاری دیگر. این کارها ناشی از دو ویژگی اخلاقی ماست: احساس حقارت و تمایل به تقلب.

یکی از شیوه‌های معمول و شناخته شده کسانی که می‌خواهند اختیار توده‌های کم‌اطلاع را در دست خود بگیرند و آنان را به تسلیم در برابر بهره‌کشی و انجام اعمال مطلوب خود برانگیزانند، عبارت است از ابداع مناسبت‌های نوساخته و انتساب آنها به اعصار گذشته و تشویق برای تجمع سیاهی لشکری از عوام در یک مکان و زمان خاص. اینکار با بسیج تبلیغاتی رسانه‌های همگانی و به شیوه تحریک افکار عمومی با تمسک به مقدسات و با ایراد خطابه‌ها و القائات جذاب و زیبا اما دروغین و فریبگرانه انجام می‌پذیرد. تجربه نشان داده است که چنین شیوه‌ای معمولاً موفقیت‌آمیز بوده و طراحان آن به نتایج مطلوبی دست یافته‌اند. نمونه‌های اینگونه عوام‌فریبی‌ها بیشتر از آن است که نیازی به آوردن مثال باشد و همگان با نمونه‌های فراوان آن آشنا هستند.

● فهرست روزهای جهانی: International Days, Prizes and Celebrations
● فهرست سال‌های جهانی: International Years proclaimed by the United Nations General

ایرانیان و روز جهانی زنان

۲۴ فروردین ۱۳۹۵

یکی دیگر از توانایی‌ها و تخصص‌های شگرف ما ایرانیان به بازی و شوخی گرفتن و انحراف هر چیز جدی در جهان است. آنچه در دنیا به نام «روز جهانی زنان» نامیده می‌شود، روز اتحاد و مبارزه و آگاهی‌بخشی است برای دستیابی به حقوق سیاسی و مدنی زنان و بخصوص زنان کارگر.

اولین مراسم روز جهانی زنان در سال ۱۹۱۱ میلادی و با پیشنهاد تشکل‌های کارگری سوسیالیست و از جمله «کلارا زتکین» و در سالگرد سرکوب جنبش کارگری زنان برگزار شد. از آن زمان به بعد روز هشتم مارس روز برگزاری تظاهرات و سخنرانی‌ها و فعالیت‌های گسترده مدنی زنان برای رفع تبعیض و بی‌عدالتی و دستیابی به حقوق عادلانه بوده است.

اما آنچه در ایران و با تکنولوژی بومی «تقلبی‌سازی» و به نام روز زن و مادر ساخته‌اند و به تبع آن روزهای دختر و پسر و مرد و غیره را هم قالب زده و یا در خط قالب‌ریزی قرار داده‌اند، ارتباطی با روز جهانی زنان و آرمان‌های آن ندارد.

روز جهانی زنان روز جنبش‌های عظیم اجتماعی در سراسر جهان است و نه روز سرازیر شدن به بازارها و بوتیک‌ها و به بیراهه کشاندن هر آنچه دستاورد زنان مبارز و جنبش‌های آزادی‌بخش در طول یک قرن مبارزه خستگی‌ناپذیر بوده است.

همچنین بنگرید به: «روز جهانی رفع تبعیض نژادی و گفتارهایی در باره ملی‌گرایی، غرور ملی و وطن‌دوستی».

web analytics