Skip to content
 

رنج‌های بشری ۱۳۵: از گالیله تا امروز

انصاف باید داد که دادگاه‌های زمان گالیله و مفتشان تفتیش عقاید آن بسا شریف‌تر و انسانی‌تر از امروزیان عمل می‌کردند و الحق که شایسته تعریف و تمجید هستند. اینکه کسی را به اتهام باور به گردش زمین محاکمه کنند و در کیفرخواست هم چنین بنویسند و در نهایت هم او را آزاد کنند، نهایت بزرگواری و مناعت طبع است. اگر امروز بود، در بهترین حالت او را به جرم کلاهبرداری یا بچه‌بازی یا معامله مواد مخدر یا فعالیت‌های تروریستی محاکمه و تیرباران می‌کردند و در بدترین حالت، یک سنگی از آسمان یا ماشینی از آنطرف جاده می‌آمد و تمام مراحل را میان‌بر و به سرعت انجام می‌داد و حل و فصل می‌کرد.

 web analytics