Skip to content
 

رنج‌های بشری 15: میهن‌دوستی‌های غرب‌گرایانه

می‌گویم از ویندوز فارسی استفاده کنید، می‌گویند با ویندوز انگلیسی راحت‌تریم. می‌گویم این گوشی زبان فارسی ندارد، می‌گویند مهم نیست ما زبان انگلیسی بلدیم! می‌گویم به خط فارسی بنویسید، می‌گویند «کیبورد» فارسی نداریم و در لاتینی نوشتن دستمان تندتر است. می‌گویم نگویید «داینامیک» و «آرکایو» بلکه به تداول و مطابق با آوای فارسی بگویید «دینامیک» و «آرشیو»، می‌گویند باید عین تلفظ آمریکایی باشد. می‌گویم زبان فارسی و هویت ایرانی در حال نابودی است، می‌گویند تو دشمن فرهنگ ایرانی!web analytics