Skip to content
 

رنج‌های بشری ۲۳: خرمندان آرام و هوچیگران پر هیاهو

خردمندان صدای آرام‌تری در قیاس با هوچیگران دارند و کم‌شمارتر به نظر می‌رسند. آوای نهنگ‌ها و موج‌های بزرگی که در دل دریا برمی‌خیزانند، بسا عظیم‌تر و در عین حال آرام‌تر از آوای غوکان و شلوغکاری آنان در لجنزارهاست.web analytics