Skip to content
 

رنج‌های بشری ۶۵: آسیب‌های رفتار کورش‌پرستانه

برآیند فعالیت‌های کورش‌پرستان را به دلیل رفتار بی‌ادبانه، خوی تجاوزگرانه و کورش‌مآبانه، دروغ‌پردازی‌ها و جعل گسترده اسناد تاریخی، و نیز نفرت‌پراکنی‌های قومیتی، به ضرر ایران و فرهنگ ایران و همبستگی مردم می‌دانم.web analytics