Skip to content
 

ایران جمعه

در قلب مهربان و پراحساس مهرداد قاسمفر (سردبیر ایران جمعه) ذره‌ای جای خالی برای تندی و عداوت پیدا نمی‌شود.

من نمی‌دانم در آن روز چه شد و چه گذشت؛ اما می‌دانم که در دل مهرداد، آنقدر گنجشک‌های کوچک و گرسنه‌ای بال و پر می‌زنند که جایی بر سیاه‌کلاغان نمانده است. شعر قدیمش را می‌خوانم که می‌گوید:

«پنجمین روز است که برف، حیاط این خانه را، ورق می‌زند

در تقویم روزشمار زمستان، دل‌لرزه‌های کوچک گنجشک، حرف بی‌ربطی است».

می‌خواستم بیش از این بنویسم، اما شعر کوتاه «دلتنگی» مهرداد، منصرفم کرد که می‌گوید:

«هیس! کمی آرام‌تر، نمی‌بینی آسمان دلش پر است از ابرهای باران‌زا؟»web analytics