Skip to content
 

کورش‌پرستان و تجاوز به حقوق دیگران

تاکنون عده زیادی از کورش‌پرستان نوشته‌ها و پژوهش‌های بنده در باره کورش را بدون اجازه و بدون ذکر نام نویسنده و منبع در کتاب‌ها و نشریات و سایت‌ها و وبلاگ‌های خود منتشر کرده‌اند (از جمله بنگرید به «نامه سرگشاده به رئیس سازمان میراث فرهنگی»). آنان همچنین از دستکاری و تحریف نوشته‌ها نیز دریغ نکرده‌اند تا آنرا مطابق با میل و پسند خود کنند. شگفت است ادعای دفاع از کورش و حقوق بشر با پایمال کردن حق دیگران.

در امامزاده‌هایی که برای جنایتکاران جنگی بر پا شود، چیزی جز تجاوز به حقوق دیگران و چوبه‌های دار وجود نخواهد داشت. شاید هیچ ملتی به اندازه ایرانیان قربانی امامزاده‌سازی‌های قلابی نشده باشند، اما با این حال حاضر نیستند از این روش ویرانگر و خانمانسوز دست بردارند.web analytics