Skip to content
 

یادداشت‌های پراکنده سال ۱۳۸۵

اسامه:نگاهی به رنج‌های بی پایان و دیرین دختران در سرزمین‌های افراط‌گرا (۱ دی ۱۳۸۵) فیلم «اسامه» ساخته «صدیق برمک» فیلمساز و هنرمند ارزنده افغانستان، تنها قصه درد و رنج دختران افغانستان طالبانی نیست. اسامه، سرگذشت همیشگی و تکرارشونده دختران همه سرزمین‌های افراط‌گرا و همه تاریخ بشریت از پایان عصر نوسنگی تاکنون است. اسامه، نه تنها رنج‌نامه یک دختر، که دردنامه هر انسان و قصه تباهی هر میهن، هر آبادی و آبادانی، و هر سرزمینی است.

اسامه می‌ترسد. از همه چیز و همه کس. جامعه پیرامون او از صدای ویرانگری، نفیر جنگ و گلوله، استغاثه زنان، بیماران بی پناه، و فشارها و محدودیت‌ها و محرومیت‌ها لبریز شده است. دستان پناه‌جوی اسامه، همواره دامن مادر را چنگ زده و چشمان نگران و مصیب‌دیده‌اش در انتظار رنج و ستمی دیگر.

اسامه، فقط در آغوش مادربزرگ آرام می‌گیرد. بر زانوان خشکیده‌اش می‌خسبد و گیسوان بلندش را به میان پنجه‌های تکیده مادربزرگ فرو می‌نهد. مادربزرگ، گیسوان او را می‌نوازد و می‌بافد و با گفتار دلنشینش از روزگار سخت و سیه باز می‌گوید. روزگاری که در آن می‌باید گیسوان نازنین دخترک را با قیچی ببرد تا اسامه پسرنما بتواند در میان آدمی‌خواران زنده بماند. بریدن گیسوان دختری که هزاران سال در آغوش هزاران مادربزرگ، به چهل رشته بافته شده و بر هر رشته، گلی نهاده شده، با قیچی‌ای بزرگ و سنگین شدنی است و صدیق برمک نیز چنین می‌کند. دخترک، گیسوان بافته و بریده شده خود را به گلدانی می‌کارد و آبش می‌دهد.

اسامه می‌ترسد. چرا نباید بترسد؟ مگر او ندید که زنان را با قفل‌هایی بزرگ در قفس مرغان نهادند. مگر ندید جانباختن پدر را، مگر ندید میله‌های زندان زنان را، مگر ندید تازیانه‌ای به پای مادری که از گوشه چادر زمین سوخته میهنش را می‌نگریست. پایی که درست در میانه محور چرخ زندگی جای گرفته بود. مگر ندید آخرین دم پدربزرگی را که از شفاخانه رانده شده بود. مگر ندید چگونه آوای ساز و ترانه امیدبخش مادری به نوحه و زاری بدل گشت. مگر ندید که مادرش چگونه همه عکس‌ها، همه تاریخ و یادبودهای خود را به دست آتش و باد سپرد تا او فقط بتواند زنده بماند؛ یتواند نفس بکشد. مگر لوله مسلسل را در همه‌جا در کنار گوش خود احساس نکرد. همان مسلسل‌ها و شمشیرهایی که در طول تاریخ برای هدایت و سعادت او شلیک شده‌اند و چکاچک کرده‌اند.

اسامه امروز، نفیر مسلسل‌ها و تانک‌هایی را می‌شنود که برای نیک‌روزی و آزادی او آمده‌اند، و اسامه دیروز نیز شیهه اسبان و بانگ شمشیرهایی را می‌شنید که آنها هم برای نیک‌روزی و آزادی او آمده بودند.

در تاریخ پر رنج دختران این سرزمین، چند بار بندبازی کودکانه و بازیگوشانه آنان در زیر نم‌نم باران بهاری، با هجوم سپاه مهاجمی که همگی آنان خود را آورنده رفاه و آزادی و دنیا و آخرت و آیین راستی می‌دانسته‌اند، روبرو شده است؟ چقدر مردمان این سرزمین به ناچاری به کسانی دل بستند که شعارها و پرچم‌هایی زیبا اما دروغین بر دست و زبان داشتند. برای اسامه چه تفاوتی دارد که اشغالگران تازه، سنگ کدام مکتب و آیین را بر سینه می‌زنند. مگر روش سلطه‌جویانه مبلغان متعصب در سرزمین او، تفاوتی با یکدیگر داشته است؟

چرا اسامه نباید بترسد؟ مگر او ندیده است که چگونه در طول هزاران سال، پدرانش را کشته‌اند، زمینش را سوزانده‌اند، درختانش را خشکانده‌اند و خودش را به اسارت برده‌اند. مگر ندیده است که همه مهاجمان چه آرمان‌های زیبا و دوست‌داشتنی در سر داشته‌اند؟

اسامه در میان غریو و غوغای شادی کندذهنان و ساده‌انگارانی که همیشه اکثریت را در دست داشته‌اند، به «درخت خشکیده و کهن نیاکان» تکیه می‌زند و می‌گرید. او را به جرم بالارفتن از همان درختی که یادمانی از روزگاران خرم دیرین بود، به چاهی عمیق و تاریک می‌آویزند. او ناله می‌کند و ناله‌اش در آن چاهی می‌پیچد که خاطره هزاران سال ناله‌های مادران او در تمامی اعماق تاریک چاه کهنه به یادگار مانده است و کیست که نداند چنین چاه‌هایی چه به فراوانی و با رنگ و دروغ‌های فراوان در همه جا پراکنده است. آه اگر همه این ناله‌های برهم انباشته به همراهی هم طنین‌افکن می‌شد، جهان از بانگ آن فرو می‌شکست. اسامه ناله می‌کند و همان کوته‌اندیشانی که رنج را بر دوش دارند اما آنرا درک نمی‌کنند، در کنارش به بازی و تفریح می‌پردازند. آنانی که همواره به سادگی فریب شعارهای زیبا و جذاب را خورده‌اند و بیشتر از مهاجمان سلطه‌گر، موجب تباهی و ویرانی شده‌اند.

اسامه می‌ترسد. او با چشمانی وحشت‌زده و بی‌پناه، به دستان آنانی می‌نگرد که برایش «چاله مرگ» می‌کنند. از دست «اسفندی»، پسرک زیرک و هشیاری که مهر اسامه را در دل دارد هم کاری ساخته نیست. او نیز در حالی در گوشه تنهایی خود اشک می‌ریزد که بخاطر دست‌تنها بودن و بخاطر جمعیت فراوان کند‌ذهن‌ها در پیرامونش، هیچگاه موفق به نجات اسامه نمی‌شود و اسامه نیز از فرط گزیدگی، هیچگاه متوجه نگاه‌ها و اشاره‌های اسفندی نمی‌گردد.

دختر محکوم به مرگ شده، با وساطت جیره‌بگیر وابسته‌ای از مرگ نجات می‌یابد تا در خانه او نوع دیگری از مرگ و تباهی را تجربه کند. او به یک خائن بخشوده می‌شود. از همان چاپلوسانی که در طول تاریخ و برای خوش‌خدمتی به اشغالگران و صاحبان قدرت و ثروت و نیرنگ، به مردمان میهن خود پشت کرده و صاحب همه چیز شده‌اند و همه امتیازها و امکانات را صله گرفته‌اند و به مردمان شریف و آزادمنشی که همه هستی خود را بر باد داده‌اند، فخر می‌فروشند. اسامه از کوچه‌باغ‌های خشکیده و متروک و دیوارهای فروریخته به خانه مرگی برده می‌شود که اسامه‌های پیشین، جوانی و شادابی خود را در آنجا از کف نهاده‌اند و اکنون تکیده و شکسته به پیشواز او می‌آیند.

دخترک در تنوری پنهان می‌شود و می‌گرید. اکنون تمام سهم دختری که سراسر آسمان پهناور میهنش از آن او بود، در تنوری خاموش و سرد و سیاه خلاصه می‌شود. همان تنور همیشگی قصه‌های مادربزرگ. صاحب خوش‌خدمت، اسامه را از تنور بیرون می‌کشد و این آزادی را به او می‌دهد تا یکی از دو قفل بزرگ و سنگین اهدایی‌اش را برای خود انتخاب کند.

اثر برجسته صدیق برمک، برخلاف آنانی که می‌خواهند جان و روان و اندیشه فرزندان این میهن را به گونه‌ای به تیرگی و تباهی بکشند که متوجه حضور «چاه‌های تاریک» و «خانه‌های مرگ» نشوند و بجای «بیداری»، آنان را به «خوابی عمیق» فرو برند، ارمغانی ارزنده از هنرمندی روشنگر است که بجای سودپرستی و عوام‌فریبی و عامل حاکمان و صاحبان قدرت بودن، به رنج‌های بشری و به آینده سرافراز میهن می‌اندیشد.

آینده جوانان ایران و آرمان‌های پیش رو، سخنرانی در گردهمایی سالانه کانون دانشجویان زرتشتی (۲۳ مرداد ۱۳۸۵) بی‌‌گمان دوستان و دانش‌پژوهان این گردهمایی پرشکوه سالیانه، انتظار دارند تا از زبان یک پژوهشگر کوچک باستان‌‌شناسی ایران، سخنانی در باره فرهنگ و تمدن کهن ایران بشوند. اما بودن در میان جوانانی که می‌توان آینده میهن را در چشمان آنان جستجو کرد، بر آنم می‌دارد تا با نگاهی به گذشته به جستجوی چشم‌اندازهای آینده و آرمان‌های پیش رو بپردازم. از فرهنگ و تمدن کهن ایران تا آنجا که در توانمان بوده، گفته‌ایم و خواهیم گفت؛ نوشته‌ایم و خواهیم نوشت. اما هیچکدام اینها به تنهایی برای ساختن آینده‌ای بهتر و زیباتر کافی نیست.

اگر در گذشته‌های دور، کشوری با توان نظامی برتر و سپاهی فراوان‌تر و کارآزموده‌تر می‌توانست کشورهای دیگر را تسخیر کند؛ و اگر در گذشته‌های نزدیک‌تر، کشورهای استعماری با نفوذ و تسلط بر منابع کشوری دیگر و برگماردن حکومت‌های وابسته و دست‌نشانده، بر مستعمره‌های خود می‌افزودند و آنان را در چنگال خود نگاه می‌داشتند؛ امروزه تمام آن شیوه‌ها کهنه و منسوخ شده است.

در جهان امروز، جامعه و کشوری که از لحاظ دانش و فن‌آوری از میزان متوسط جهانی باز پس ماند؛ ملت‌هایی که نیازمند دانش و دستاوردهای فنی و صنعتی کشورهای دیگر باشند، شکست‌خوردگان دنیای امروزند. ادعای استقلال در دنیای امروز برای کشورهایی که صادر کننده مواد خام طبیعی و بدون ارزش افزوده، و وارد کننده تمام محصولاتی است که برای زندگی امروز به کار می‌آید؛ ادعایی عبث است. هرگونه ادعای میهن‌پرستی و میهن‌دوستی و آینده‌نگری برای مردمان کشوری که چنانچه مرزهایش بسته شوند، در مدت کوتاهی تمامی بنیان‌های اقتصادی و صنعتی و کشاورزی آن به علت وابستگی مفرط از هم می‌پاشد و از گرسنگی و بیماری تباه می‌شوند، نه یک ادعا که یک شوخی تلخ است.

در جهان امروز، استقلال و آزادی از آن کشوری است که از دیگران بی‌نیاز و یا کم‌نیاز باشد. دوری از دانش ما را نیازمند و در نتیجه از استقلال و توانمندی ما می‌کاهد. دوری از دانش ما را کم‌توان و در نتیجه از آزادی ما می‌کاهد.

میهن ما امروزه برخلاف گذشته پر بار و پر افتخارش، در گستره تولید علم و مقاله‌های علمی و دستاوردهای فنی، نقش چندانی در جهان امروز ندارد. سهم ایران در تولید علم جهان چیزی در حدود پنج صدم درصد یا به عبارت دیگر، پنج در ده‌هزار است. این یعنی هیچ. یعنی در سراسر دنیا هیچ چشمی انتظار دستاوردهای علمی ما را نمی‌کشد.

توجه به مطالعات علمی و انتشار کتاب‌ها و نشریه‌های علمی در کشور ما تقریباً بطور کامل از میان رفته است. از میان ده‌ها هزار کتاب و بی‌شماری نشریه که سالانه در ایران منتشر می‌شوند، حجم انبوهی از آنرا آثار داستانی، سینمایی، ورزشی، دینی و سرگرمی تشکیل می‌دهد و سهم آثار علمی در این میان چیزی در حدود صفر است.

جوانان ما در زیر چنگال‌های نابودگر نشریه‌های ورزشی و سینمایی تباه می‌شوند. کتابفروشی‌های ما آکنده هستند از کتاب‌های عوام‌فریبانه طالع‌بینی و فال‌گیری، و باز هم از سینما و فوتبال. وضعیت رادیو و تلویزیون ما نیز نه بهتر از این، که بسا اسفبارتر و غم‌انگیزتر است. هجوم فیلم‌های مبتذل ایرانی، آمریکایی و انگلیسی، تباه‌گری خرد و دانایی، تبلیغ خشونت و وحشی‌گری بی‌پایان، مسابقه‌های سودجویانه و تبلیغ درآمدهای بادآورده از هر راه ممکن، دوری‌گزینی از هرگونه برنامه‌ علمی یا برنامه‌ای که بر دانایی و خردورزی فرزندان ما بیفزاید، نمونه‌هایی است که فرزندان ما هر روزه در معرض امواج زهرآگین آن هستند.

همه اینها شاید در جای خود و به اندازه خود لازم باشند، اما با وضعیت فعلی و در برابر چنین بی‌توجهی عمیق و هولناکی به آثار علمی که در سراسر تاریخ ایران سابقه نداشته است؛ یک خودکشی دسته‌جمعی است. جوانان ما و هم‌میهنان ما به دست خود، به ورطه خودکشی عمومی رسیده‌اند.

نکته کوتاهی را که در سرسخن یکی از کتاب‌ها آورده‌ام در اینجا تکرار می‌کنم که جهان امروز، نه با چشمداشت بر خاک سرزمین‌ها، که با تاختن بر اندیشه، باورها، غرور و هویت مردمان، چیرگی بر آنان را در سر می‌پروراند. مردمانی که باورها و هویت تاریخی خود را به فراموشی سپارند؛ مردمانی که نیازمند دانش و فن‌آوری کشورهای دیگر باشند؛ شکست خوردگان جهان امروزند. پیشینیان ما گذشته‌ای سرافرازانه برای ما به ارمغان نهادند. ما برای فرزندان آینده خود چه دستاوردی داریم و برای شکسته نشدن در جهان سخت نامهربان امروز، به چه راه‌هایی اندیشیده‌ایم؟

ما اگر به میهن خود و به آینده آن دلبسته‌ایم، اگر میهن خود را دوست می‌داریم و به فراوانی و به گونه‌ای شعارزده و غیر پژوهشی از دوران شکوهمند گذشته آن یاد می‌کنیم، ناچاریم این واقعیت را بپذیریم که این به تنهایی و بدون اینکه به پیشرفت‌های همه جانبه دست یابیم، نه تنها دردی از دردهای ما را درمان نخواهد کرد، که خود زخمی دیگر بر پیکرمان خواهد بود.

امروزه جوانان ما بسیار بیشتر از گذشته به فرهنگ و هویت خویش روی آورده‌اند. این در جای خود بسا غرورانگیز و شادی‌بخش است. اما هنگامی که می‌بینیم چنین رویکردهایی به فرهنگ، از شماری شعارهای روزمره و گاه نادرست و سخنان سطحی و شورانگیز که هزاران بار تکرار شده‌اند، فراتر نمی‌رود؛ غم‌انگیز و نگران‌کننده می‌شود. تجربه‌ها به همه ما نشان داده است که چنین راه‌هایی به نتیجه عکس می‌نشیند. از تجربه‌های شکست‌ خورده می‌باید آموخت و نه آنکه همان را تکرار کرد.

در میان پژوهشگران جهانی که امروزه بدون مرزهای اطلاع‌رسانی است، علاقه فراوانی برای مطالعه و بررسی در فرهنگ‌ها، ادیان و آیین‌های ملت‌های گوناگون وجود دارد. اما همه این کوشش‌ها تنها برای دستیابی به واقعیت‌هاست و نه برای دلبستن به آن. مردمان دنیایی که به سرعت به سوی واقع‌نگری می‌روند، به هنگام مطالعات فرهنگی، تنها در جستجوی واقعیت‌های تاریخی هستند و هیچ گوشی برای شنیدن سخنان شعارزده که گوینده آن می‌کوشد تا فرهنگ و دین و باورداشت‌های خود را بهتر از همه بداند و آنرا به دیگران تحمیل کند، ندارد.

اما از سوی دیگر، سلطه‌گری جهانی همواره کوشیده است و می‌کوشد تا به هنگام رویارویی و غارت منابع و استعدادهای کشورهای بزرگ و گسترده که دارای اقوام، ادیان و زبان‌های گوناگون و پرسابقه‌ای است؛ در آغاز به هویت جمعی و همبستگی گروهی آنان آسیب برساند و آنرا خدشه‌دار کند. این شیوه در تاریخ معاصر ایران کم نبوده و اکنون بیشتر هم شده است.

در این شیوه کوشش می‌شود تا هویت محلی مردمان ایرانی را در برابر هویت میهنی همانان تحریک کنند و بشورانند. تحریک‌هایی با هدف ایجاد برتری‌طلبی بر سر گویش‌وران نواحی گوناگون، بر سر قومیت‌ها و یا بر سر برتری دین و مذهبی خاص.

اکنون بسیار دیده می‌شود کسانی که نه زرتشتی هستند و نه اگر هم باشند، آگاهی چندانی از فرهنگ ایران و دین زرتشتی ندارند، اما با خودبزرگ‌بینی، نام‌های مستعاری از بزرگترین شخصیت‌های ایرانی را بر خود می‌گذارند و با نوشته‌های بی‌پایه و اساس و نادرست خود، آسیب‌های فراوانی به اندیشه نوجوانان وارد می‌کنند. از آنجا که نوشته‌های چنین کسانی آکنده از عبارت‌های به ظاهر زیبا و شعارزده و غلو‌آمیز است، به دل کودکان و نوباوگانی که هنوز به مطالعات کافی دست نیافته‌اند، می‌نشیند و موجب گمراهی آنان می‌شود. کمترین آسیب چنین سخنانی این است که فرزندان ما در برابر بهانه‌گیران، توان آوردن دلیل و سند، و بحث علمی با آنان را ندارند.

خلاصه سخنانم تا اینجا برای شما دانش‌پژوهان جوان ایران در این بود که اگر سرافرازی و بزرگی ایران را آرزو داریم، نخستین و مهمترین خویشکاری ما، پیشرفت‌های همه‌جانبه دانشی و فنی است. مهمترین لازمه دستیابی به این آرمان، امکانات و فرصت‌های برابر و عادلانه و رایگان آموزشی و تحصیلی برای همه فرزندان ایران است که متأسفانه علیرغم تأکید صریح قانون اساسی، تاکنون انجام نشده است. تا زمانی که چنین قاعده و قانون انسانی در ایران اجرا نمی‌شود و در کنار آن موج وسیع و مخربی از تبلیغات سینمایی و ورزشی وجود دارد، هیچگونه برنامه و کوشش علمی برای آرمان سربلندی ایران به نتیجه‌ای نخواهد رسید.

اما بخش دیگر سخنانم با شما به عنوان جوانان ایرانی زرتشتی است. پیشینیان شما سه میراث گرانبها را با دشواری‌های فراوان به دستان شما باز رسانده‌اند که جز شما، کسان دیگری آنرا در اختیار ندارند. بر شماست تا مباد آخرین نسلی باشید که این سه میراث گرانبها را پاس داشته‌اند. بر شماست که همچو وظیفه‌ای نیاکانی این سه را بشناسید، بیاموزید و پاس دارید.

نخستین میراث پربهای نیاکان، عبارت است از تقویم یزدگردی مبتنی بر گاهشماری «پَـرسی» یا بدون کبیسه که با نام‌های «قدیم» و «شاهنشاهی» در میان شما متداول است و به سرعت رو به فراموشی می‌رود. از آنجا که گاهشماری‌های بدون کبیسه به رغم اینکه توانایی تطبیق با تقویم طبیعی را ندارند و روز نوروز آن در همه چهار فصل سال گردان است، اما به دلیل اینکه همواره از تعداد روزهای کامل و بدون کسر تشکیل شده‌اند، اهمیت فراوانی در تاریخ‌نگاری و ثبت رویدادهای تاریخی و محاسبات تقویمی دارند. امیدوارم جامعه زرتشتی و به ویژه شما جوانان که این دستاورد کهن به دست شما رسیده است، بیش از گذشته در اندیشه این گاهشماری و پاسداشت آن باشید.

بازماند ارزشمند دیگر، گویش «بهدینی» است. امروزه بسیار دیده‌‌ام که برخی از شما با این گویش بیگانه‌اید و یا کمتر از آن آگاهی دارید و آنرا به دست فراموشی سپرده‌اید. درست است که این گویش، زبان مستقلی نیست و لهجه‌ای از زبان فارسی است؛ اما زبانزد‌ها و نیز گونه تلفظ کهن برخی از واژگان فارسی و آواهای آن در این گویش زنده مانده‌اند (همانند «روژگور نیه/ روزگار نیک»). جوانانی که دوستدار بهره‌گیری از واژگان فارسی ناب هستند، بجای عجله و ناشکیبایی همیشگی و نوشتن نوشتارهایی که جز خود کسی از آن سر در نمی‌آورد؛ بهتر می‌بود که نخست دست بکار گردآوری واژگان نواحی گوناگون ایران می‌شدند و با بردباری و به آهستگی آنها را در زبان گویشی و نوشتاری بکار می‌بستند. اما این کار سختی است و ما کارهای سخت را دوست نداریم.

میراث پربهای دیگر که مهمترین آنها هم هست، عبارت است از گنجینه ادبیات اوستایی و پهلوی که پیشینیان آنرا به ما باز سپرده‌اند و ما نه تنها کوشش چندانی برای گردآوری نسخه‌های گوناگون خطی آنها و بازنویسی تطبیقی آنها نمی‌کنیم، بلکه حتی گاه دیده می‌شود که جوانان زرتشتی یا برخی دیگر از دوستداران آن، در مواجه با کسانی که قصد خرده‌گیری بر آیین‌ها و سنت‌های گذشته آنان را دارند، احساس ضعف و ناتوانی از پاسخ‌دهی می‌کنند و گاه حتی منابع و کتاب‌های پهلوی و اوستایی کهن خود (همچو «وندیداد») را انکار می‌کنند.

دوستان من! دین زرتشتی یک دین کهن است. در گذر سده‌های پرشمار، اقوام گوناگون، روحانیان نواندیش، حکومت‌ها و شاهان پرشمار به آن دین در آمده‌اند، قدرت یافته‌اند و اندیشه‌های خود را به حق یا به ناحق به این دین منسوب داشته‌اند. این اندیشه‌ها ممکن است با باورها و هنجارهای امروزی سازگاری داشته باشند و یا نداشته باشند. اما مگر کدام دین است که در تاریخچه خود چنین نمونه‌هایی را نداشته باشد؟ در میان همه ادیان متداول است و دیده می‌شود که بخشی از تاریخچه دین خود را با آموزه‌های راستین آن هماهنگ نمی‌دانند و این هیچ نقطه‌ ضعفی برای پیروان یک دین بشمار نمی‌آید. معاویه و یزید و دیگر خلفای اموی و عباسی، در زمان خود امیرالمؤمنین و خلیفه جهان اسلام دانسته می‌شده‌اند. اما مگر امروزه کسی اعتراض به آنان را اعتراض به دین اسلام قلمداد می‌کند؟ در سراسر متون کهن اسلامی، مسیحی، یهودی، صابئی، اسماعیلی، یارسانی، یزیدی و دیگران، بخش‌های فراوانی وجود دارد که با هنجارهای امروزی سازگاری ندارند و این هیچ نقطه ضعفی برای آنان دانسته نمی‌شود. هرگز انتقاد به بعضی روحانیان گذشته را ضعفی برای دین ندانید و هیچگاه پیشینه خود و متون خود را انکار نکنید و در آن دست نبرید. به این ببالید که همین متون به اندازه‌ای برای نیاکان شما اهمیت داشته که آنها را در سخت‌ترین شرایط از حوادث دردناک روزگار گذرانده‌اند و به دست شما رسانده‌اند.

هر یک از شما آرمانی بزرگ و اثرگذار برای جامعه امروز و فردا دارید. آرمان‌های شما و کوشش‌هایی که پیش رو دارید، بسا بزرگ و پراهمیت هستند. شما فرزندان یک تبار کوچک و گمنام، و یک ملت تازه و بی‌تاریخ و بی‌ریشه نیستید. تاریخ اجتماعی و علمی شما سر به هزاره‌هایی می‌زند که در مه و ابهام فرو رفته‌اند. پیشینیان ما از هیچ چیز فروگذار نکردند. در هر زمینه‌ای از مطالعات باستانی، می‌توانید رد کوشش‌های فراوان و بی‌همتای نیاکان خود را باز یابید. چه بسیار ناشناخته‌هاست که انتظار گام‌های شما را می‌کشد. وقت و توان خود را با مسائل نه چندان مهمی (همچو مرداد یا امرداد) تلف نکنید که کوشش‌های مهم‌تری همچو نمونه‌های زیر در انتظار شماست.

انسان‌های بزرگ، آرزوهای بزرگ دارند. دستیابی به آرزوهای بزرگ، نیاز به مردان و زنانی بزرگ دارد.web analytics