Skip to content
 

یادداشت‌های پراکنده سال ۱۳۹۸

عصر وقاحت! (۱۰ بهمن ۱۳۹۸- بروزرسانی ۲۸ اسفند ۱۳۹۸) می‌خواستی از ظلم بگویی، از ظلمی که چون غبار سیاه بر سر همه سایه افکنده است. می‌خواستی از خنجرهایی بگویی که همه بر پشت هم می‌زنیم و یکدیگر را می‌دریم و بی‌رحمی‌هایی که نسبت به هم روا می‌داریم. مایی که در سراسر تاریخ فرصت‌طلب‌هایی بودیم که با عمال ظلم همراهی و همدستی کردیم. مایی که با کرنش در برابر اقویا، خون ضعفا را می‌مکیم و در برابر چشمان همان ضعفا به آنان فخر می‌فروشیم. در این وضعیت غالب اجتماعی، تعداد کسانی که همدست ظلم و شریک جرم نشدند و خواستند حرکتی برای آگاهی و رهایی انجام دهند، کمتر از آنی بوده که تأثیری و حاصلی داشته باشند. قطره زلالی بودند که در اقیانوسی از تیرگی افتادند. پیشروهایی بودند که در باتلاق جهل و ارتجاع فرو غلطیدند. «گلی بودند که در جهنم روییدند».

می‌خواستی از قضا و قدر بنویسی که چگونه اعتقاد به تقدیر و سرنوشت، ما را تبدیل به آدم‌های بی‌رحم و بی‌عاطفه و بی‌مسئولیت و بی‌وجدان کرده است. آدم‌هایی که از تماشای زجر دیگران لذت می‌برند. آدم‌هایی که معضلات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی را به چشم فرصتی برای کسب منفعت بیشتر می‌نگرند. آدم‌هایی که حتی می‌خواهند از بلاها و حوادث، و از رنج و درد و نیاز و بیماری و مرگ همنوعان خود، سود و منفعتی کسب کنند و پاره‌ای از تن آنان را بکنند. آدم‌هایی که توجه نمی‌دارند در دنیای کوچک شده امروز، هیچ درد و رنجی نیست که به همگان سرایت نکند و به خودمان بازنگردد. آدم‌هایی که با ظاهری موجه و مهربانانه به هم لبخند می‌زنند و مردم‌داری می‌کنند و خود را معتقد سرسخت دیانت و ملیت نشان می‌دهند. آدم‌هایی که وطن‌پرستی و هر اعتقاد دیگری را پوششی برای سودجویی‌های خود قرار می‌دهند. آدم‌هایی که هر بیست دقیقه یک نفر را و هر سال ۲۵۰۰۰ نفر را با ماشین‌هایشان می‌کُشند.

می‌خواستی بگویی کاش کمی از حیوانات وحشی می‌آموختیم و با مقداری پیشرفت از مرحله ماقبل توحش عبور می‌کردیم و به مرحله مدرن توحش می‌رسیدیم. می‌خواستی از بی‌ارزشی جان انسان بگویی. می‌خواستی بازهم در تاریخ سیر کنی تا ببینی آیا در هیچ زمان و در هیچ دوره‌ای جان انسان‌های این سرزمین کمترین اهمیتی داشته است؟ می‌خواستی از غارتگری و تجاوزگری به حق دیگران بنویسی که عادت هزاران ساله ملت‌ها و دولت‌های ماست. می‌خواستی از فاشیسم و ناسیونالیسم هولناکی بنویسی که به تهدید تخریب «آثار باستانی» بیش از تهدید «جان انسان‌ها» اهمیت می‌دهد.

می‌خواستی از انحطاط در دولت و جامعه‌ای بگویی که دروغ و جنایت و وقاحت، سه مشخصه بارز و ممتاز آنست. می‌خواستی از وقاحت بگویی، که در چشمانت زل می‌زنند و دروغ می‌گویند و فریبت می‌دهند و اگر دروغ و نیرنگ و فریبشان را باور نکنی و با آن مقابله کنی، از هستی ساقطت می‌کنند. آری می‌خواستی از این مشخصه بارز عصر ما بنویسی که نامش در تاریخ خواهد ماند: «عصر وقاحت»!

می‌خواستی بگویی که هیچ عیبی در هیئت حاکمه نمی‌بینی، مگر آنکه عین آنرا در متوسط غالب افراد جامعه نیز دیده باشی. هیئت حاکمه‌ای که «چکیده فضائل» همین جامعه است. می‌خواستی از «مسئولیت شهروندی» بنویسی و میلیون‌ها نفری که گوش به دهان سلبریتی‌های بی‌پرنسیبی دارند که اتفاقاً سخت با لودگی‌ها و خلق و خوی ابتذال‌پرورشان سازگارند.

می‌خواستی بگویی که اندک دلسوزان و منتقدان اجتماعی ما، چقدر بخاطر واقع‌نگری و بخاطر آینه‌ای که بر دست گرفتند، از چماقداران و ترول‌های وطنی و مروجان خفقان و خشونت، دشنام شنیدند و آسیب دیدند و جان و زندگی و هستی‌اشان بر باد رفت. همان‌هایی که هرگاه خواستند حرفی بزنند یا چیزی بنویسند، سایه سرکوبگران را بر سر خود و بر سر زندگی و خانواده خود احساس کردند. می‌خواستی بگویی که هیچ حرکت اصلاحی یا انقلابی در سیاست و اجتماع به نتیجه نمی‌رسد، مگر آنکه متوسط غالب جامعه چماق‌هایشان را زمین گذاشته باشند.

می‌خواستی از جامعه‌ای بگویی که به واسطه شبکه‌های نوظهور اجتماعی و امکانات اینترنتی، نقاب از چهره ظاهرساز خود برداشته و ادب و تربیت و شخصیت و هویت راستین خود را «چنانکه هست» و نه «چنانکه می‌نمایاند» به جهانیان نشان داده. می‌خواستی از آخرین قربانیان این جامعه بنویسی: از محققی تاریخ‌دان و سیاست‌دان و رنج کشیده و زندان رفته و تبعید شده تا بانویی دلسوز و فرهیخته. آری می‌خواستی از هزاران هموطن نجیب و گل سرسبد آفرینش بنویسی که اینبار و از پس هزاران نمونه مشابه دیگر، به صفحه بانویی باآداب و فرهیخته و تربیت شده و با نزاکت و باشخصیت و باخانواده حمله‌ور شدند و با «گنجینه ممتاز ادب پارسی» هر آنچه لایق خودشان و فرهنگ منحط خودشان بود، نثار او کردند. همان آدم‌های خیلی باتمدن و خیلی اصیل و خیلی پُر مدعا که دائماً دوست دارند مجیز خود را بشنوند و مدال‌های پرافتخار ادب و فرهنگ و شرافت و نجابت و لیاقت را بر مشت‌های گره کرده و بر دهان باز و زبان زشت‌گوی خود آویزان کنند. می‌خواستی بگویی که هیچ چیز نمی‌توانست به این راحتی و روشنی و به دست خودمان مشتمان را نزد جهانیان باز کند و ذاتمان را نشان دهد که چه در چنته ادب و فرهنگ داریم. مشتی شعار پوچ!

می‌خواستی از آینده بگویی، از بچه‌هایی که آینده ندارند. از بچه‌هایی که با آموزش و پرورش بیگانه‌اند. از بچه‌هایی که در جامعه‌ای فاسد و در میان درندگان در حال تبدیل به نیروی جنگی برای جنگ‌های آینده و یا در حال تبدیل به برده‌های نظام‌های برده‌داری رو به تزاید هستند. بچه‌هایی که کتاب را از دستشان می‌گیرند و تفنگ به دستشان می‌دهند. بچه‌هایی که می‌خواهند برایشان «کارت اهدای عضو» صادر کنند تا ایران را «قطب» پیوند عضو در جهان کنند.

آری اینها هستند بچه‌ها و آیندگانی که قربانی نسل حاضر و جامعه امروزند. جامعه‌ای که سرزمین خود را به نفع استعمارگران به خاکستر نیستی و تباهی نشانده است. جامعه پرادعایی که هنوز به کمترین مرحله‌ای نرسیده که زباله خود را و آب دهان خود را در طبیعت و بر کف خیابان و در هر جایی که دلش می‌خواهد، نریزد و کشور خود را تبدیل به یک زباله‌دانی بزرگ نکند؛ اما با این حال خود را شایسته بهترین حکومت‌ها، بهترین نهادهای مدنی و بهترین روابط بین‌المللی می‌داند. جامعه‌ای که تحمل کمترین و کوچکترین انتقادی از خود را ندارد. جامعه‌ای که آداب و رسومش و شیوه زندگانی‌اش و حتی جشن‌ها و سوگواری‌هایش آکنده از مظاهر خشم و خشونت و آتش و خون است. جامعه‌ای که به راحتی و در هر مراسمی، همدیگر را می‌کُشند و زیر دست و پا له و لگدمال و لگدکوب می‌کنند. همان‌هایی که حالا و بعد از خواندن این مطلب دارند مشت‌هایشان را گره می‌کنند و دهانشان را باز می‌کنند تا چند مشت و ناسزای دیگر نثار هر منتقد و معترضی کنند که عیب‌ها را با صراحت و بدون پرده‌پوشی‌های ملاحظه‌کارانه می‌گوید و آرزوی اصلاحشان را دارد.

آری می‌خواستی بنویسی که مغول‌ها و تاتارها و خیلی‌های دیگر، با لیاقت و همت خود و با رعایت چند اصل خیلی ساده انسانی، توانستند چه کشورهای زیبا و چه مدنیت‌های درخشان و چه روابط فرهنگی و توسعه اجتماعی ارزشمندی پایه‌گذاری کنند. تا جایی که خیلی از ایرانیان آرزوی داشتن حق اقامت و خرید خانه در مغولستان و گرجستان و ترکیه و قبرس و تونس و کویت و قطر و امارات عربی متحده را دارند.

می‌خواستی بنویسی که دادگستری‌های شهرهای کوچک ایران از فرط شلوغی، همچون شهرک‌های بزرگ و پرجمعیت است، در حالیکه دادگستری‌های ممالک دیگر و از جمله تفلیس پایتخت گرجستان از فرط خلوتی تبدیل به نمایشگاه آثار هنری شده است. همان گرجستانی‌هایی که بسی خوشحالند از اینکه دیگر جزو مملکت ایران نیستند و استقلالشان را از پس چند ده سال اسارت آغامحمدخانی جشن می‌گیرند(+).

می‌خواستی از «امید» و امید دادن بگویی، از کلمه نخ‌نما و چندش‌آوری که عملاً مفهوم «خوش‌خیالی» و «امید واهی» را به خود گرفته و همواره دستمایه ساده‌لوحان و عوام‌فریبان برای بالا بردن آستانه تحمل توده‌ها بوده و جای «عمل» را گرفته است.

می‌خواستی خیلی چیزهای دیگر را بگویی و بنویسی. بارها نوشتی و بارها خط زدی. بارها از خود پرسیدی که برای چه کسی نوشته‌هایت را منتشر کنی؟ باز خودت را توجیه کردی که برای آیندگان. اما واقعیت اینست که دیگر انگیزه نوشتن نداری و اگر هم نوشته باشی، تمایلی به انتشارشان نداری و به مختصری قناعت می‌کنی. اکنون نوشته‌هایت را به کناری می‌گذاری و پناه می‌بری به «گرامشی». به او که هنوز حرفش و رنجش، حرف و رنج امروز بشریت است. به آن نظریه‌پرداز و مبارز ضد هژمونی که بر قله شرف انسانی ایستاده است. و نیز پناه می‌بری به «دودوک»، به آن ساز بی‌همتا در بیان تنهایی‌ها و رنج‌های آدمی(+).

پاسخ یک دوست منتقد و خواننده دلسوز به مطلب بالا: با سلام و احترام خدمت استاد بزرگوارم. ابتدا آرزوی سلامتی برای شما و خانواده محترم دارم. مانند همیشه دنبال‌کننده نوشته‌هایتان در سایت «پژوهش‌های ایرانی» هستم. گرچه دو-سه سالی است که کمتر می‌نویسید. اما من می‌خوانم. شاید هر روز نه، ولی هر وقت که بتوانم. مطالب قبلی و قدیمی را که نوشته‌اید، بارها و بارها خوانده‌ام و باز هم خواهم خواند. مدتی است می‌خواستم چند نکته را با شما در میان بگذارم. شاید چند نقد، که البته بسیار کوچکتر و بی‌سوادتر از آن هستم که جسارت نقد بر شما و نوشته‌هایتان را داشته باشم. به همین خاطر بنده را ببخشید و عفو نمایید.

اول اینکه، مدتی است کمتر می‌نویسید. شاید دیگر مثل سابق دل و دماغ نوشتن ندارید و شاید هم مشغله‌های مهمتر دارید. نمی‌دانم دلیلش چیست، اما جامعه نیازمند نوشته‌های شماست. دوم اینکه سیر تاریخی نوشته‌های شما یک چیز وحشتناک را نشان می‌دهد: ناامیدی! چندین سال است که دنبال‌کننده مطالب شما هستم. تمام نوشته‌های شما در سایت پژوهش‌های ایرانی را بارها و بارها خوانده‌ام و همیشه در هر کتابفروشی چشمم در قفسه‌ها به جستجوی کتاب‌های شما بوده، گرچه فقط یکبار یکی از آنها را یافته‌ام. همیشه سایت شما را به دوستان، فامیل و همکاران معرفی و پیشنهاد می‌کنم و به همه می‌گویم اگر در فضای اینترنت یک سایت به‌دردبخور و درست و حسابی به زبان فارسی باشد، همین است. در برخی مواقع در بحث‌ها از شما نقل‌قول می‌کنم.

استاد عزیزم اما…، نوشته‌های شما در سال‌های قبل پر از امید بود، کم‌کم امید به گله‌ها تبدیل شد، به مرور زمان گله‌ها به نوعی بیان اعتراض با خوی تند شد، تا اکنون که رسیدید به ناامیدی کامل! مانند آخرین دل‌نوشته‌اتان: «عصر وقاحت». بیان اعتراض به واقعیات جامعه ایرانی، آنهم با شجاعت کامل و صراحت لهجه، بدون کوچکترین استفاده از تعارفات رایج در ادبیات این سرزمین (مانند پیچاندن سخن در لفافه و اشاره و ایجاز و مجاز و تشبیه، و لخت از هرگونه آرایه و صنایع ادبیات فارسی) ذات نوشته‌های شماست. چیزی که نیاز است و کمتر کسی (شاید هم هیچکس) به مانند شما اینگونه بی‌پروا بر خودمان نتاخته است. اما در گذشته، بعد از بیان واقعیات و تاختن بر پیکره پر از غرور خودمان، امید اصلاح داشتید. اما دیگر آن امید اصلاح در قلمتان جاری نیست.

استادم، جسارت این شاگرد ناآشنای خود را ببخشید، اما شما حق ندارید نا امید باشید. حق ندارید فکر کنید که یک عمر آب در هاون کوبیده‌اید، حق ندارید مانند خیلی از روشنفکران، دلسوزان و مصلحان اجتماعی ایران، ناامید شوید و در نهایت به کنج عزلت پناه برید. اگر سبک زندگی شما، نگرش شما، مرام شما، قلم شما، فقط و فقط یک نفر را به خود آورده باشد، بس است. و شاید آن یک نفر هم من باشم .

چند سال پیش هم برای شما نوشتم که شما مرا بیدار کردید، طرز فکر مرا تغییر دادید، به ذهن آشفته و پر از سؤالم شکل دادید. حال چرا دم از ناامیدی می‌زنید؟ چرا کمتر می‌نویسید؟

دلم پر است از ناگفته‌ها، از نانوشته‌ها و افسوس که هنوز جرأت پاره کردن زنجیر روزمرگی زندگی را ندارم. شما نگرش را هدیه داده‌اید، انگیزه را هم، منتظر هدیه «امید» شما هستم تا شاید ترس از حرکت کردن را کنار گذارم و شجاعت گذار از روزمرگی را جایگزینش نمایم.

در این زمانه اگر کورسوی امیدی هم هست، شما و امثال شمایید که شاید تعدادتان کمتر از هر زمان در تاریخ این مملکت باشد. پس ناامیدمان نکنید استاد. دم از عزلت و گوشه‌گیری نزنید. از «امید» نوشتن توسط شما «امید واهی» دادن و «خوش خیالی» نیست که به آنها اشاره کرده‌اید، بلکه واقعاً از جنس «امید» است. زیرا پایه‌اش بر اساس آگاهی و شرافت است. ستون‌هایش بر وجدان مردی استوار است که می‌توانست با چاپلوسی و قلم فرسایی در راه مدح «نابزرگان بالانشین» بهترین زندگی مادی را داشته باشد، اما نه تنها اینکار را نکرده، بلکه بر عکس این راه را رفته است.

استاد گرانقدرم، دیگر نوشته‌هایتان را «خط نزنید»، چون هر خطی بر نوشته‌های شما، خط بر روی امید و آرزوهای کسانی است که دل بر شما دارند و هنوز می‌شود رویشان حساب کرد.

در پاراگراف پایانی دل‌نوشته «عصر وقاحت» از خودتان سؤالی پرسیده‌اید که «نوشته‌هایت را برای چه کسی منتشر کنی؟» اکنون من پاسخ می‌دهم: «برای من»!

ارادتمند همیشگی شما – محمدجواد خلج

هشدارهایی که شنیده نمی‌شوند: (۲۸ اسفند ۱۳۹۸) نوروز امسال به دلیل شیوع بیماری مهلک و همه‌گیر کرونا، تفاوت بارزی با نوروز سال‌های پیش دارد. چنانچه جامعه ما با بی‌اعتنایی به هشدارهایی که از همه سو شنیده می‌شود، از عادات نوروزی و نیز از عادت «شوخی گرفتن هر چیز جدی» دست برندارد، نظام درمانی و دیگر ساختارهای اجتماعی به دلیل کثرت بی‌شمار مبتلایان دچار فروپاشی می‌شوند و آینده‌ای مصیبت‌بار در انتظار همه ماست. (همچنین بنگرید به هشدارهای دکتر طبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری+)

فریبرز رئیس دانابدرود با صدای ستمدیدگان: (۲۶ اسفند ۱۳۹۸) «برابری گرانبهاترین میراث تبار انسانیست». بدرود با فریبرز رئیس‌دانا، آن صدای دردمند و رسای زحمتکشان و ستمدیدگان(+).

حق آموزش به زبان مادری: (۲۶ اسفند ۱۳۹۸) دیوان عدالت اداری به موجب حکمی، وزارت آموزش و پرورش را مکلف به اجرای اصل پانزدهم قانون اساسی و رعایت حق شهروندان در بهره‌مندی از تدریس ادبیات زبان‌های محلی و قومی تا پایان دوره متوسطه و نیز تألیف و طبع و توزیع کتب درسی به آن زبان‌ها کرده است. این می‌تواند خبر خوبی در پایان این سال پر بحران باشد و امید می‌رود تا حدی جبران نفرت‌‌پراکنی‌ها و تفرقه‌پراکنی‌های تمامیت‌خواهان را بکند. هر چند که احتمال می‌رود این حکم به دلیل واکنش‌های ناسیونالیست‌ها و شوونیست‌ها و دیگر انسان‌ستیزان عصر ما، امکان اجرا نیابد. اجرا نشدن این اصل قانونی و حق انسانی، زخمی است در جان جامعه ستمدیده ما که به مرور بازتر و حادتر خواهد شد.

حق آموزش زبان مادری و نیز حق آموزش به زبان مادری، یکی از حقوق اساسی و ذاتی بشر است. یعنی هر کودکی بطور طبیعی دارای این حق است که در مدرسه به زبان مادری خود آموزش ببیند و یکی از زبان‌های رسمی کشور را به عنوان زبان دوم بیاموزد. این حق را نه کسی به کسی داده است و نه کسی به هیچ بهانه‌ای حق سلب کردن یا مسکوت گذاشتن یا به تعویق انداختن آنرا دارد.

آموزش به زبان مادری توان یادگیری کودک را بیشتر می‌کند و هویت و شخصیت و عزت نفس او را بالا می‌برد. از همین جهت است که امروزه آموزش رسمی به زبان مادری در کشورهایی که از لحاظ مدنی رشد کرده‌اند، به عنوان حق ذاتی انسان‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. برای مثال در کشورهای حوزه اسکاندیناوی، شهرداری‌ها مکلف هستند امکانات تحصیل به هر نوع زبان مادری (و نیز زبان‌های محلی مهاجران) را فراهم کنند. حتی اگر تعداد کودکانی که به آن زبان سخن می‌گویند، فقط «پنج» نفر باشند تا چه رسد به میلیون‌ها نفر. به عنوان نمونه، در مدرسه ابتدایی بین‌المللی گاردستن در شهر گوتبورگ سوئد به ۴۵ زبان مختلف تدریس می‌شود. در آن مدرسه حتی به این نکته ظریف نیز توجه شده است که پرسنل غیرآموزشی نیز از میان گویشوران به همان زبان‌ها انتخاب شوند. اینرا مقایسه کنید با ده‌ها سال مسکوت نهادن یک اصل بدیهی انسانی و مصرح در قانون اساسی، و نیز دستورالعمل نژادپرستانه و تحقیرآمیز وزارت آموزش و پرورش ایران مبنی بر ممنوعیت استخدام معلمانی که لهجه محلی و غیرفارسی دارند.

شعار جذاب مدرسه گاردستن اینست: «هر زبان یک گنج است».

همچنین بنگرید به: «جزوه معلوماتی کودکان در خانواده‌های چند زبانه»، ترجمه فارسی از انتشارات مرکز ملی آموزش چندفرهنگی نروژ(+)، «هویت‌زدایی از انسان‌ها با تصفیه و تحریف نام‌های جغرافیایی در ایران»(+)، «نگاهی به چند معضل متداول در زمینه نام‌های خاص و اسامی جغرافیایی»(+)، «اول فروردین و روز جهانی رفع تبعیض نژادی»(+)، «پیوندهای دیرین زبان‌های فارسی، عربی و ترکی»(+)، «رنگین‌کمان زیبا و دل‌انگیز مردمان مشرق‌زمین»(+).

رقیق کردن الکل چگونه می‌تواند امری خطرناک باشد؟: (۲۴ اسفند ۱۳۹۸) در اینجا بخوانید(+).

کرونا و تنهایی انسان: برای دوستم محمدجواد خلج (۱۶ اسفند ۱۳۹۸) کرونا به‌رغم همه مصائب و عواقب آن، به همه ما نشان داد که آدمی در این کره خاکی چقدر تنها و بی‌پناه است. کره‌ای که اگر آنرا به اندازه ته یک سوزن کوچک کنیم، نزدیک‌ترین جرم آسمانی خارج از منظومه شمسی به اندازه هزار کیلومتر با آن فاصله دارد. ته سوزنی در یک کاهدان هزار کیلومتری! یک ویروس نوپدید که فقط چند ماه از تولد آن گذشته است و اندازه‌ای در حدود صد نانومتر دارد، توانست تمامی تمدن بشری و توانایی‌های علمی و تکنولوژیکی انسان را اینچنین به سخره بگیرد و عجز آدمی را در آینه بزرگش به نمایش بگذارد. ویروس کوچکی که طول پنج هزار تای آنها به اندازه عرض سوراخ یک سوزن است.

به واسطه این بیماری و این درد مشترک، بهتر پی بردیم که چقدر محتاج یکدیگریم. دانستیم که بیماری یک نفر، بیماری همه است و درد و رنج یک نفر، درد و رنج همگان است. دانستیم که هیچیک از ما و جوامع ما، جزیره‌های مستقل و بی‌تأثیر از مصائب دیگران نیستند و همه در یک کشتی نشسته‌ایم. دانستیم که سلامتی هنگامی معنا پیدا می‌کند که همه از آن برخوردار باشند و شادی و خوشبختی نیز هنگامی معنا پیدا می‌کند که همگان از آن بهره‌مند باشند. دانستیم که چقدر از یکدیگر تأثیر می‌پذیریم و رنج یک نفر چگونه بر زندگی دیگران تأثیر می‌گذارد. دانستیم که مرزهایی که به دور خود و به دور کشورها و فرهنگ‌ها و قومیت‌ها و ملیت‌ها و منیت‌ها و دیگر پیله‌های تنگ و تاریک خود می‌کشیم، تا چه اندازه بی‌حاصل هستند. دانستیم که چقدر به یکدیگر وابسته‌ایم و چگونه یک جان در چند پیکریم. دانستیم که چیزهایی مهمتر از سقوط بورس‌ها و بازارها هم وجود دارد. دانستیم که در این جهان خیلی خیلی بزرگ چگونه از یک موجود خیلی خیلی کوچک شکست می‌خوریم. و این ما هستیم ای انسان! ذره‌ای ناچیز و تنها و بی‌پناه در جهان هستی، ضعیف و ناتوان در برابر ذره‌ای میکروسکوپی، اما دائماً در حال نزاع و نابودی یکدیگر.

از رنجی که برده‌ایم و گردابی که بدان رسیده‌ایم: (۱۵ اسفند ۱۳۹۸) به روزگاری که عده‌ای دلسوزانه در حال تلاش برای تغییر «شرایط موجود» بودند، عده‌ای دیگر سودجویانه مشغول استفاده از «شرایط موجود» شدند(+). کسانی که آرزوها و آرمان‌های مردمی رنج‌کشیده را به باد فنا می‌دهند و حتی گستاخانه به آنان فخر هم می‌فروشند. آنانی که مصیبت‌ها و بحران‌های اجتماعی را به چشم فرصتی منفعت‌طلبانه می‌نگرند و آینده جامعه‌ای را به گرداب تباهی خویش می‌کشند. آنان که دیروز و امروز و آینده ایران را ویران کرده‌اند. و اینچنین است که تا هنگام مقابله عمومی با این عده، هیچ تغییر و بهبودی حاصل نمی‌شود و هر روزمان بدتر از دیروزمان است.

انتشار پوسترهای آموزشی کرونا: (۵ اسفند ۱۳۹۸) تعدادی پوستر آموزشی در زمینه ویروس و بیماری کرونا و نیز نحوه صحیح شستشوی دست در مجموعه پوسترهای علمی و آموزشی دانشنامه دانش‌آموز منتشر شده و تعدادی دیگر در دست تهیه است. نسخه دیجیتال و رایگان این پوسترها با حجم اصلی برای دانلود، تکثیر و توزیع در اختیار عموم قرار دارد(+). همچنین در دانشنامه دانش‌آموز نسخه دیجیتال بیش از دویست مقاله پژوهشی کرونا از ژورنال‌های علمی انگلیسی زبان تهیه و طبقه‌بندی شده و به رایگان قابل دسترسی است(+).

ژان کریستف، رومن رولان و به‌آذین: (۵ اسفند ۱۳۹۸) رومن رولان در پایان رمان ژان کریستف و در مطلبی که به نوعی وصیتنامه اوست، می‌نویسد: «من سرگذشت مصیبت‌بار نسلی را نوشته‌ام که رو به زوال می‌رود. هیچ نخواسته‌ام از معایب و فضائلش، از اندوه سنگین و غرور سردرگمش، از تلاش‌های پهلوانی و ازدرماندگی‌هایش، زیر بار خردکننده یک وظیفه فوق انسانی چیزی پنهان کنم: این همه، مجموعه‌ای است از جهان و اخلاق و زیباشناسی و ایمان و انسانیت نوی که دوباره باید ساخت. این بود آن چیزی که ما بودیم. اما ای مردان امروز، جوانان، اکنون نوبت شماست! از پیکرهای ما پله‌ای برای خود بسازید و پیش بروید. بزرگ‌تر و خوشبخت‌تر از ما باشید. خود من به روح گذشته‌ام بدرود می‌گویم و آن را همچون پوسته‌ای خالی پشت سر می‌افکنم. زندگی یک سلسله مرگ‌ها و رستاخیزهاست. بمیریم کریستف، تا از نو زاده شویم!»

و محمود اعتمادزاده (به‌آذین)، مترجم رمان ژان کریستف در گفتگویی با پرویز شهریاری و مجله چیستا گفته است: «دغدغه بزرگ من در چند سال اخیر، سرنوشت کره خاکی ماست که دواسبه به سوی نابودی رانده می‌شود. بیکاری اجباری ده‌ها و بزودی صدها میلیونی، بیماری‌های واگیردار ناشناخته یا دوباره سر برآورده، جنگ و کشتار به بهانه دعواهای مرزی، و دشمنی‌های قومی که می‌باید بازار فروش سلاح‌های از رده بیرون شده کشورهای پیشرفته را گرم بدارد. زمین دارد رمق از دست می‌دهد. نفسش دارد به شماره می‌افتد. باید پیش از آن که دیر شود، به دادش رسید. خیزش عمومی جهان لازم است. هر جا و همه جا، در راستای مهار کردن تولید انبوه سلاح، و ناممکن ساختن اسراف دیوانه‌وار کنونی در مصرف. من نیستم، اما نگذارید جهان نابود شود». و نیز در ادامه وصیتنامه خود گفته است: «بیایید از خود بیرون بیاییم، به دیدار یکدیگر برویم و تا زنده هستیم قدر همدیگر را بدانیم. نگذاریم خرده حقیقتی که به گمان خود به دست آورده‌ایم، ما را از آن کس که در کنارمان ایستاده است، جدا کند».

عصر وقاحت: (۱۰ بهمن ۱۳۹۸) (+)

درس‌های مهم، کوتاه و فراموش شده تاریخ: (۱۲ دی ۱۳۹۸) «شاید مرد فرودست تسلیم باشد، اما در خانواده‌اش یکی هست که طغیان می‌کند». بخشی از یک کتیبه سومری متعلق به هزاره سوم قبل از میلاد.

درگذشت استاد مهدی حقیقت‌خواه: (۳ دی ۱۳۹۸) مترجم توانا و دوست خانوادگی عزیز ما، انسان شریف و دردمند و آرمانگرا، آقای مهدی حقیقت خواه از جهان برفتند. نام استاد حقیقت‌خواه به عنوان مترجمی دقیق، صاحب‌نظر، پُرکار و البته تنها و رنج‌کشیده- مثل اغلب اهل فکر و دانایی- بر تارک بیش از پنجاه عنوان کتاب در زمینه تاریخ سیاسی می‌درخشد. جامعه ما جز در موارد استثنایی، توان و قابلیت جایگزینی شخصیت‌های فرهیخته را ندارد و معمولاً متوجه از دست دادن آنها نیز نمی‌شود. درگذشت ایشان را به همسر فرزانه و فرهیخته ایشان و مترجم کتاب‌های علمی برای کودکان و نوجوانان، سرکار خانم تهمینه میرهاشمیان صمیمانه تسلیت می‌گویم.

آبان خونین - نقش دست های خونین کشته شده ای در شهرک اندیشهآبان خونین: (۲۷ آذر ۱۳۹۸) در بسیاری از غارهای باستانی و از جمله غارهای اسب و مار در شمال کابل در کوه‌های هندوکش افغانستان که محل سکونت انسان در عصرهای یخبندان بوده است، نقش‌هایی از پنجه دست آدمی پیدا شده که فاقد انگشت بوده و یا دارای انگشتان کوتاه بوده‌اند. این نقوش همچنین در صخره‌کند لاخ‌مزار در جنوب بیرجند نیز دیده شده است. اینگونه نقش‌ها نخستین و کهن‌ترین مویه‌نامه‌ها و رنج‌نامه‌های انسان هستند. انسانی که بر اثر سرما و یخبندان یا بر اثر تهاجم متجاوزان، انگشتان دست خود را از دست می‌داده یا سیانوزه می‌شده‌اند، سرگذشت درد و رنج خود را با چنین نقش‌هایی به اطلاع دیگران می‌رسانده و به آیندگان خبر می‌داده است.

نقش دست‌ها و پنجه‌های خونین نیز- چنانکه در عکس مقابل دیده می‌شود- چنین کاربردی را داشته است و دارد. اطلاع‌رسانی سریع از طرف کسی که می‌خواهد خبری را هر چه زودتر به دیگران بدهد تا آنها آنرا به آیندگان برسانند.

آنچه می‌بایست در باره این روزهای سرخ و سیاه و خونین نوشت، بیش از ظرفیت همچو منیست و در توانم نیست تا چون گذشته(+)(+) چیزی بنویسم. جز انتظار مرگ نمی‌توان آرزویی داشت و یا به چیزی امید بست. همه آنچه خردمندان این سرزمین دستکم از عصر مشروطه تاکنون گفته‌اند و کرده‌اند، یکسره بر باد بوده است. هر فردایی بدتر از امروز است و هر امروزی بدتر از گذشته. (عکس از غیاث‌آبادی، شهر اندیشه، آبان ۱۳۹۸)

به احترام و خاطره جاودان هورین خلف - Hevrin Khalafبه خاطره جاودان هورین خلف: (۱۲ آبان ۱۳۹۸) چند روز است که می‌خواستم درباره تجاوزگری ترکیه به روژاوا و خیانت قابل انتظار آمریکا به کردها و بخصوص در باره هِورین خلف چیزی بنویسم، اما نتوانستم. قلبم و قلمم قفل شده است. می‌خواستم درباره بی‌اعتنایی حیرت‌انگیز افکار عمومی و رسانه‌های فارسی‌زبان داخلی و خارجی در باره او بنویسم، دیدم حتی توان و انگیزه گله‌ و درددل‌ هم ندارم. تاریخ ایران و خاورمیانه پر است از کسانی که خواسته‌اند برای مردم زجرکشیده و جامعه خود کاری بکنند، اما سرنوشت اغلب آنها یکسان بوده است: «کشته شده‌اند». آنهم در بی‌اعتنایی و بی‌خیالی اکثریتی که سرش در سرگرمی‌ها و تفریحات و انواعی از مخدره‌های نابودگر فکر و اندیشه گرم بوده است. آنانی که قهرمانان خود را می‌کُشند، آما آرزوی پیدا شدن قهرمانی برای نجات کشور را می‌کِشند. آنانی که از روی بیچارگی یا به قدرت‌های استعماری دل می‌بندند و یا الگوی خود را در میان شخصیت‌های تاریخی هزاران ساله جستجو می‌کنند.

هورین خلف را کشتند، چون در فکر «ساختن و آبادانی و جامعه‌ای عادلانه‌تر» بود و نه در فکر «ویران کردن و غارت کردن و اقامت گرفتن از کشورهای غربی». چون مانند داعشی‌ها دست‌پرورده و تحت حمایت قدرت‌های استعماری و عوامل منطقه‌ای آنها نبود. به همین دلیل بود که در عنفوان جوانی و در آغاز راه آرمان‌های بلند خود به دست مدعیان افراطی اسلام‌گراییِ تحت حمایت ناسیونالیسم ترکیه‌ای به وحشیانه‌ترین شکل ممکن از میان برداشته شد.

کسانی که در همراهی با رسانه‌های استعماری، در قتل مبارزان مستقل و غیروابسته و فعالان ضدسلطه‌گری سکوت و بی‌اعتنایی می‌کنند، مثل همان رسانه‌ها و قدرت‌های متبوعشان با جنایتکاران همدستند. با جنایتکاران آینده نیز همدستند. چون بی‌اعتنایی راه را برای تکرار باز می‌کنند و مجوز تکرار می‌دهد. بی‌اعتنایی در قبال جنایت‌های دولتی و یا نادیده گرفتن آنها، خود یک جنایت مضاعف است. (همچنین بنگرید به «از کورش تا داعش»+ و گفتاری از «اسلاوی ژیژک»+ و «جنگ ترکیه در سوریه؛ جنگی برای فاشیسم»+).

کته کولویتسکته کولویتس، صدای مصممی در بیان انسان و رنج‌هایش: (۲۷ شهریور ۱۳۹۸) کِتِه اشمیت کولویتس (۱۸۶۷ تا ۱۹۴۵) هنرمند انسان‌دوست آلمانی بود. او از خانواده‌ای با تربیت فرهنگی و آگاهی سیاسی و اصالتاً از اهالی کوئینزبرگ (کالینینگراد فعلی) و بود. ناحیه‌ای در میان لهستان و لیتوانی که اکنون بخشی از روسیه اما بیرون از مرزهای اصلی آن است. سرزمینی که ایمانوئل کانت و هانا آرنت نیز از آنجا برخواسته بودند.

کته کولویتس در آثار هنری بی‌بدیل خود روایتگر رنج‌های محرومان و ستمدیدگان و پیکارگر پرشور علیه ناسیونالیسم و جنگ‌طلبی و بهره‌کشی از انسان بود. او از سن ۱۶ سالگی طراحی از کارگران تحت ستم، مادران دردمند و دیگر مردمان فرودست و زحمتکش را شروع کرد و اینکار را تا پایان عمر همچون وظیفه انسانی خود می‌دانست و ادامه داد. مجموعه آثار بازمانده از او بالغ بر ۱۶۰۰ اثر هستند که شامل طراحی‌های با زغال، مجسمه و مجسمه‌های کوچک مفرغی، حکاکی و کنده‌کاری روی چوب، لیتوگراف یا چاپ سنگی، اِچینگ و چاپ باسمه می‌شوند(+)(+). توجه او به استفاده از انواع تکنیک‌های چاپ دستی نشان‌دهنده تمایل او به تکثیر آثار و تأثیرات انسانی آنها بوده است.

ازدواج کته با دوست زمان کودکی‌اش- کارل کولویتس- که پزشکی در خدمت محرومان بود، تأثیر بسزایی در فعالیت‌های او گذاشت و او بسیاری از آثار خود را با الهام از بیماران محرومی که برای مداوای رایگان به مطب شوهرش مراجعه می‌کردند، می‌آفرید.

با اینکه کته کولویتس مخالف جدی جنگ و جنگ‌افروزی و جهان‌گشایی بود، اما نتوانست بر پسرش پیتر که متأثر از تبلیغات جنگ‌طلبانه زمان جنگ جهانی اول شده بود، فائق آید. جنگی که جرقه آن بر اثر حملات تروریستی یک ناسیونالیست صرب زده شده بود. چندی نگذشت که کولویتس داغدار پسر خود و ۲۵۰۰۰ جوان مفقودالاثر دیگر شد. همان جانباختگانی که گورستان نمادین ولادزلو در بلژیک بیاد آنان ساخته شد و مجسمه «والدین داغدار» اثر هنری بی‌همتای کولویتس در آنجا برپای شد. مجسمه‌ای دو بخشی از یک مادر و پدر که در برابر سنگ قبرها زانو زده‌اند(+). ادای احترام به جوانان جانباخته‌ای که بقول کولویتس شخصاً با هیچ احدی دشمنی نداشتند و فقط قربانی تحریکات جنگ‌طلبانه شده بودند: «جنگ فقط به نفع دشمنان مردم است. مردم و جوانان هیچگونه دشمنی با جوانان کشورهای دیگر ندارند».

نمونه طراحی و نقاشی کته کلویتسچندی از دوران جنگ جهانی اول نمی‌گذرد که ناسیونالیست‌ها یا ملی‌گراهای دیگری در آلمان به قدرت می‌رسند: هیتلر و نازی‌های نژادپرست آریاگرا. نازی‌ها در سال ۱۹۳۷ او را از هرگونه فعالیتی ممنوع می‌کنند. از فرهنگستان هنر اخراجش می‌کنند و حق تدریس را از او می‌گیرند. نازی‌ها در حالی بدون ذکر نام از بعضی آثار او استفاده تبلیغاتی به نفع خود می‌کنند که تعداد دیگری از آثار انسان‌دوستانه او را در نمایشگاهی به نام «هنر فاسد» به نمایش می‌گذارند تا او را تحقیر و طرد شده نشان دهند.

چند سال پس از این بود که داغ تازه‌ای بر جانش نشست. نوه‌اش پیتر- که نام پسرش را بر او گذارده بود- قربانی جنگ جدید شد: جنگ جهانی دوم. جنگی که آتش آنرا نازی‌های تازه به دوران رسیده در تداوم جنگ اول روشن کرده بودند. داغ نوه هنوز تازه بود که همسرش نیز بر اثر بیماری درگذشت. مدتی بعد، بمبی خانه‌اش را درهم می‌کوبد. بسیاری از آثارش از بین می‌روند و خود نیز تا حد زیادی بی‌پناه و سرگردان می‌شود. آن صدای صادق رنج‌های محرومان، خود دریایی از درد و رنج می‌شود. عده‌ای به او پیشنهاد می‌کنند که از آلمان مهاجرت کند، اما او نمی‌پذیرد و می‌گوید آنقدر و در هر شرایطی اینجا می‌مانم تا فروریختن جهنم ناسیونالیسم را به چشم ببینم.

کته کولویتس در سال ۱۹۴۵ و در سن ۷۸ سالگی و ۱۶ روز قبل از آنکه شکست نازی‌ها و پایان جنگ جهانی دوم و سقوط آن جهنم را ببیند، از جهان رفت و حسرت دیدار آن رویداد را با خود برد. مرگ او در حالی اتفاق افتاد که چند ماه بود در تنهایی و انزوا در خانه یکی از علاقه‌مندان به آثارش زندگی می‌کرد.

او می‌گفت: «وقتی به اغلب تابلوهای نقاشی موجود در موزه‌ها و گالری‌ها نگاه می‌کنیم، انگار همه در حال خوشی و خوشبختی هستند. انگار هیچ انسانی کار نمی‌کند، خسته نمی‌شود و رنج نمی‌کشد. او در نامه‌ای از رومن رولان خواسته بود تا مجموعه‌ای از آثارش با عنوان «جنگ» را در سراسر جهان منتشر کند تا «همه بدانند که اینست جنگ! اینست آن‏چه که در طول‏ این سال‏‌هاى مهیب بر سر انسان آمده است».

طراحی‌های کته کولویتس صدای مصممی است در بیان انسان و رنج‌هایش.

هرانت دینک، مبارز انسانیت و قربانی نژادپرستی و ناسیونالیسم: (۲۲ شهریور ۱۳۹۸) هرانت دینک روزنامه‌نگار ارمنی اهل ترکیه و سردبیر هفته‌نامه آگوس بود. او سال‌های کودکی خود را در محرومیت و در یتیم‌خانه کلیسایی در استانبول گذراند. او عاشق نوع بشر فارغ از هر تنوع و تفاوتی بود و تمام عمر خود را صرف صلح بشری و همزیستی میان ترک‌ها و ارمنی‌ها کرد. دینک با روحیات عدالت‌خواهانه و سوسیالیستی و قلم توانای خود با نژادپرستی و ناسیونالیسم و ملی‌گرایی مبارزه می‌کرد و می‌گفت: «ناسیونالیسم همان آسیبی را به جامعه بشری می‌زند که سرطان به بدن آدمی». او گذشته‌گرایی را برنامه‌ای امپریالیستی می‌دانست و اعتقاد داشت که «امپریالیسم می‌خواهد آینده ما را در گذشته تعریف کند». او به‌رغم همه تهدیدها و تعدیات و دستگیری‌ها و شکنجه‌ها همواره می‌گفت که «بی‌عدالتی در همه جا هست، در غرب، در شرق، در ترکیه و نیز در ارمنستان. اما من شهروند ترکیه‌ام و از سرزمین خود مهاجرت نمی‌کنم و می‌خواهم برای بهشت کردن سرزمینم تلاشم را کرده باشم». هرانت دینک به سرنوشت معمول آزاداندیشان نوع‌دوست و شریف در جوامع رشدنیافته، تحریک‌پذیر و خشونت‌طلب دچار شد: او در بعدازظهر نوزدهم ژانویه سال ۲۰۰۷ میلادی به ضرب گلوله دو جوان راست‌گرای ناسیونالیست و با حمایت پنهان بعضی دستگاه‌های دولتی کشته شد. هرانت دینک می‌گفت: «مرگ چیز بدی نیست، اگر تا لحظه آمدنش چون سرو ایستاده باشی».

در میانه اوج و پست: (۱۶ شهریور ۱۳۹۸) استاد پرویز ناتل خانلری آثار و کتاب‌های ارزنده و فراوانی نوشته‌اند. اما در این میان دو اثر ایشان چونان چراغ راه است: شعر «عقاب» و «نامه‌ای به فرزندم»(+). شعر عقاب سروده خردمندانه‌ و اندرز بزرگوارانه‌ای است که از زبان عقاب و کلاغ (در آنجا زاغ) بازگو شده است. این شعر شرح حال عقاب پیر و مستأصلی است که عمری را در اوج آسمان‌ها و سوار بر بادها و ابرها و در زیر پرتوهای خورشید درخشان بال گشوده و اکنون برای مشورت و صلاحدید نزد کلاغی می‌رود که مقیم مزبله‌ای است و از او راز روزگار خوش و عمر درازش را می‌پرسد. کلاغ از پدرانش نقل می‌کند که تو از آن رو آسیب می‌بینی که در پرواز بسی اوج می‌گیری و در اوج است که بادهای ناساز به تو می‌وزند و گزندت می‌رسانند. و اگر تو بیش از حد معینی اوج بگیری و از آن بالاتر روی، آنگاه جان از بدنت به در می‌رود. اما روزگار خوش و عمر دراز من از اینست که در این پایین‌ها و پستی‌ها جولان می‌دهم و میل اوج نمی‌کنم و در مزبله‌ها و گندزارها از نکبت‌خواری و مُردارخواری ارتزاق می‌کنم. عقاب که عمری را در اوج سپری کرده، توصیه کلاغ را نمی‌پذیرد و به او می‌گوید: «من نی‌ام اندر خور این مهمانی، گند و مُردار تو را ارزانی/ گر در اوج فلکم باید مُرد، عمر در گند به سر نتوان برد». عقاب سپس بال می‌گشاید و آنجا را و همه جهان هستی را با بلندترین پرواز عمرش برای همیشه ترک می‌کند: «سوی بالا شد و بالاتر شد، راست با مهر فلک همسر شد/ لحظه‌ای چند بر این لوح کبود، نقطه‌ای بود و سپس هیچ نبود».

کتاب تازه رضا مرادی غیاث آبادیانتشار کتاب دانشنامه دانش‌آموز: (۸ مرداد ۱۳۹۸) تازه‌ترین کتاب نگارنده با عنوان «دانشنامه دانش‌آموز» در مجموعه پوسترهای دانش‌آموز و با محتوایی متفاوت از دیگر کتاب‌های او منتشر شده است. این دانشنامه منبع و مرجعی علمی برای نوجوانان و دانش‌آموزان خواهد بود تا بتوانند پاسخ کنجکاوی‌ها و پرسش‌های خود از جهان هستی و محیط پیرامونی را در آن بیابند و از بینش و دانش‌های پایه و دانستنی‌های بنیادینی که برای رشد علمی و آگاهی اجتماعی بدان نیاز دارند، برخوردار شوند. دانشنامه دانش‌آموز ابزار علمی مناسبی برای کشف استعدادهای نهفته کودکان و نوجوانان است که اهمیتی فراتر از آموزش دارد. این کتاب محصول این علاقه نگارنده بوده که همواره تمایل داشته کتاب مفیدی برای دانش‌آموزان تهیه کرده باشد. پیشکشی به کودکان و نوجوانان امروز و ادای دینی به دوران پربار کودکی و نوجوانی خود و به روزگاران خوبی که سپری شدند و دیگر هرگز تکرار نشدند. متن و تصاویر کتاب از چند مأخذ انگلیسی‌زبان که مشخصات آنها در کتاب قید شده، برداشت و ترجمه شده و مناسب با نیازهای دانش‌آموز ایرانی ویرایش گردیده و مطالب و تصاویر تازه‌ای به آنها اضافه شده است.

مرادی غیاث‌آبادی، رضا، دانشنامه دانش‌آموز، ۱۳۹۸، ۹۶ صفحه، قطع بزرگ ۳۰×۴۲ سانتیمتر.

کتاب باستان شناسی شاهنامه نوشته رضا مرادی غیاث آبادیانتشار کتاب باستان‌شناسی شاهنامه: (۸ مرداد ۱۳۹۸) کتاب «باستان‌شناسی شاهنامه و دو گفتار دیگر پیرامون شاهنامه و فردوسی» منتشر شد. در این کتاب، چگونگی زندگی انسان به روایت داستان‌های آغازین شاهنامه و مقایسه آنها با دوره‌های باستان‌شناختی بررسی شده‌اند. نگارنده بر این گمان است که بخش‌های اولیه شاهنامه از دیباچه و داستان کیومرث تا داستان فریدون، یک دوره روایی از داستان آفرینش و سیر تغییر و تطور و شکل‌گیری تمدن بشری است. در داستان آفرینش و سیر تمدن شاهنامه فردوسی، جنگ و ستیزی میان خدایان و نیروهای آسمانی در نمی‌گیرد. شخصیت‌های اسطوره‌ای با توانایی‌های خارق‌العاده و فرا زمینی در آن جایی ندارند. هر چه هست، سرگذشتی از رشد فرهنگی و تمدنی و دستاوردهای زندگی انسان در گذر زمان است. سرگذشتی که در لفاف و پوسته‌ای داستانی پیچیده شده است. دو ویژگی ممتاز دیگر شاهنامه در این است که کتابی غیر دینی است و در آن به هیچ مذهبی اعتنا نشده است. در شاهنامه همچنین مردمان و جوامع و اقوام دیگر خوار و تحقیر نشده‌اند و در آن نشانه‌ای از برتری‌جویی‌های نژادی یا قومیتی یا زبانی یا دینی به چشم نمی‌خورد. محتوای این کتاب پیش از این به اشکال مختلف در سایت پژوهش‌های ایرانی(+) و نیز در چند نشست عمومی و برنامه رادیویی بیان شده بود.

مرادی غیاث‌آبادی، رضا، باستان‌شناسی شاهنامه و دو گفتار دیگر پیرامون فردوسی و شاهنامه، ۱۳۹۸، ۸۰ صفحه.

کتاب دروغی که بزرگ شدانتشار کتاب دروغی که بزرگ شد: (۸ مرداد ۱۳۹۸) ترجمه کتاب مهم و ارزنده «دروغی که بزرگ شد: جعل فرهنگ شرق نزدیک باستان» پس از چند سال پیگیری و رفع مشکلات و موانع عدیده منتشر شد. این کتاب نوشته اسکار وایت موسکارلا است و در آن به حجم وسیع آثار باستانی جعلی در ایران و منطقه خاورمیانه پرداخته شده است. در این کتاب همچنین نمونه‌های فراوانی از آثار تقلبی موجود در موزه‌ها و مجموعه‌های خصوصی معرفی شده که ساخته و پرداخته شبکه‌های بانفوذ و قدرتمند دلالی اشیای شبه‌عتیقه هستند. آثاری همچون برخی سنگ‌نگاره‌های هخامنشی، جام‌های طلایی و ظروف هخامنشی، جام‌های طلایی مارلیک و املش، اشیای نقره‌ای غار کلماکره لرستان، زیورآلات طلایی زیویه، اشیای جعل شده برای انتساب هویت زرتشتی و یهودی به برخی محوطه‌های باستانی، و بسیاری آثار دیگر که هر شخص منصف و واقع‌گرایی را که نخواهد ساده‌دلانه تحت تأثیر تبلیغات رسانه‌های وابسته به مال‌فروشان قرار گیرد، حیران می‌کند. موسکارلا علم باستان‌شناسی را در عمل نوعی فعالیت دلالی و بازاری آنهم از نوع فریبگرانه و مجرمانه آن قلمداد می‌کند. کتاب «دروغی که بزرگ شد»، می‌بایست یکی از کتاب‌های اساسی‌ای باشد که هر کسی که دستی در امور باستان‌شناسی و مطالعات باستانی و موزه‌داری و تاریخ هنر دارد، آنرا مطالعه کرده و مرتباً بدان رجوع کند. در باره این کتاب قبلاً مطلبی نوشته بودم(+).

ماسکارلا، اسکار وایت، دروغی که بزرگ شد: جعل‌سازی فرهنگ‌های باستانی خاور نزدیک، ترجمه صمد علیون، انتشارات بنیان‌اندیشی شرق میانه، چاپ اول، ۱۳۹۸، ۶۶۸ صفحه.

مالخری آمریکایی و حمایت از مقامات و مسئولان دزد: (۲۴ تیر ۱۳۹۸) اگر دزدی جرم است، مالخری و پناه دادن به دزد نیز طبق قوانین اعم کشورها عملی مجرمانه است. اگر آمریکا می‌خواهد ایران را تحریم کند، آیا بهتر نیست بجای تحریم‌های اقتصادی که مردم بینوای ایران را هدف گرفته، آن مقامات دزدی را تحریم کند که همراه با خانواده و پول‌های غارت کرده به آمریکا فرار می‌کنند؟ آیا بهتر و پسندیده‌تر و انسانی‌تر نیست که غارتگرانی را تحریم کند و راه ورود آنان و اموالشان را ببندد که دارایی ربوده شده مردم ایران را به پناهگاه امن و مطمئنی به نام آمریکا و کانادا و انگلستان و چند کشور غربی دیگر می‌برند و به آنان گرین کارت و انواع حق اقامت نیز اعطاء می‌شود؟ براستی آمریکا و برخی از کشورهای غربی از فساد گسترده داخل ایران ناراضی و بیزار هستند یا دقیقاً آنرا در جهت منافع خود می‌دانند و تلویحاً از آن پشتیبانی می‌کنند؟ حمایت از اشخاص و مقامات دزد و پناه دادن به آنان و مالخری از آنان کدام معنا را می‌تواند در بر داشته باشد؟ آیا بهتر نیست که رسانه‌های استعماری در کنار انتشار خبر اختلاس‌های مقامات ایرانی، از کشورهایی نیز نام ببرند که به آنان پناه داده‌اند و از آنان حمایت می‌کنند؟ آیا صحیح‌تر و کامل‌تر و بی‌طرفانه‌تر و منصفانه‌تر این نیست که در ادامه عبارت «فلان دزد از ایران فرار کرد» بگویند «کانادا به فلان دزد پناه داد»؟ اصولاً دزدی‌های کلان در ایران به زیان کدام کشور و به سود کدام کشور است؟ آیا آن عده از ایرانیان مقیم آمریکا که در گوشه امن نشسته و از حمله نظامی آمریکا به ایران و تحریم اقتصادی شدیدتر علیه ایران حمایت می‌کنند، شرافت انسانی را چگونه و در کجا آموخته‌اند و برای آینده خود نزد این مردم محنت کشیده چه تصوری دارند؟

مجسمه‌های مرجوعی انگلستان به افغانستان تقلبی هستند: (۱۸ تیر ۱۳۹۸) بی‌بی‌سی فارسی و رسانه‌های داخلی تابعه آن خبر داده‌اند که بریتانیا پس از تصدیق جان سیمپسون (کارشناس عتیقه‌جات در موزه بریتانیا که نباید او را با جان سیمپسون دیگری که با هواپیمای آیت‌الله خمینی به ایران آمد، اشتباه گرفت) نُه سردیس متعلق به مجسمه‌های بودایی را که طالبان از افغانستان به لندن قاچاق کرده بوده‌اند، «از روی حسن نیت» به افغانستان بازمی‌گرداند. مشابه همان حسن‌نیت دولت آمریکا در تحویل جام شیردال نقره‌ای تقلبی(+) به مسئولان دولت آقای روحانی و نیز تحویل آفتابه رومی به دولت افغانستان(+). اینکه این آثار سال‌ها پیش و در فرودگاهی در لندن از طالبان ضبط شده (و تاکنون هم خبری در موردش منتشر نشده بوده)، قصه‌ای است که برای توجیه و سابقه‌تراشی و کسب هویت برای آثار لازم بوده است. اینکه آثار عتیقه را به لندن قاچاق می‌کنند و برای ساخت قصه‌های توجیهی نیز به ضبط آثار در فرودگاه لندن استناد می‌کنند، بطور ضمنی پذیرفتن این واقعیت است که لندن مرکز قاچاق سازماندهی شده اشیای عتیقه است.

باید توجه داشت که این آثار تقلبی هستند و محصول کارگاه‌های تقلبی‌سازی و تقلبی‌فروشی که از زمان برادران ریدی (Ready) در لندن فراوانند(+). جام نقره‌ای که انگلستان سال پیش به عنوان یک اثر باستانی و باز هم با تصدیق جان سیمپسون به افغانستان تحویل داد، محصول دیگری از همین کارگاه‌های ساخت آثار جعلی بود که البته از نظر اهل فن ساختی بسیار ناشیانه داشت و به حیثیت ۱۵۰ ساله ساخت آثار تقلبی بریتانیایی صدمه زده بود.

دوغاب رنگی که بر روی مجسمه‌ها مالیده‌اند، برای پوشاندن ناشیگری‌ها و جزئیات افشاگرانه مجسمه‌ها (از جمله جنس گچی و قالب‌ریزی شده آنها) انجام پذیرفته است. مشابه همان رنگی که بر روی منشور تقلبی کوروش هم مالیده بودند و به تهران آورده بودند. همان خیمه‌شب‌بازی‌ای که در زمان شیوع کوروش‌پرستی‌های عصر احمدی‌نژاد و رحیم‌مشایی و در همکاری با جان کرتیس و دیگر مسئولان موزه بریتانیا انجام شد(+). به گمانم نتوانسته‌اند همان رنگ را بر روی آن شیر زخمی و بیمار و بینوا بپاشند که آنرا در میان اینهمه اخبار نگران‌کننده و داغ تحریم و رنج مردم و بوی ویرانی و جنگ، از باغ‌وحشی بیرون کشیدند و به تهران آوردند و در بوق و کرنا کردند که تفاخر کنید به این حیوانی که ما می‌گوییم شیر ایرانی است و شما تاکنون از آن بیخبر بوده‌اید! این ما هستیم که هم تاریخ گمشده و به یغمارفته‌اتان را باز می‌گردانیم و هم حیوانات منقرض شده‌اتان را. این ما هستیم که هویت شما را هم می‌شناسیم و هم در اختیار داریم و هم به شما باز می‌گردانیم تا با آنها دلخوش باشید.

پیش از این، بی‌بی‌سی با ارائه تصاویری که حتی هر شخص غیرحرفه‌ای براحتی متوجه مجعول بودن آثار می‌شد، از وجود نسخه دوهزارساله انجیل خبر داده بود که در شهر بلخ در افغانستان نگهداری می‌شود. همراه با تصویر چند مجسمه گچی تقلبی دیگر. ورقه‌های سوراخ شده و دالبر شده و بدون یک سطر نوشته و پر از تصاویر کارتونی مضحک و ناشیانه که با ماژیک اکلیلی کشیده شده بودند و کسی روی قالی خانه‌اش از آن عکس گرفته بود. نهایت ابتذال در ساخت آثار جعلی و چیزی شبیه پادشاه مومیایی کردستان(+).

وظیفه فرعی این خبرها، می‌تواند اهداف سیاسی مختلفی را دنبال کند. اما وظیفه اصلی اینگونه اخبار، معرفی چند نسخه نمونه از آثار تقلبی نوساخته به منظور کسب هویت و اصالت برای آنان از طریق انتشار گسترده اخبار و تصاویر و بخصوص دمیدن بر آتش تعصبات ملی و کسب تأیید و تصدیق از مقامات کشور قربانی است. به این طریق، شبکه‌های پرقدرت و بانفوذ دلالی عتیقه می‌توانند تعداد بیشتری از آثار مشابه را به قاچاقچیان اشیای عتیقه تقلبی عرضه کنند و درآمدش را با سیاسیون و صاحبان رسانه تقسیم نمایند.

امیدوارم مسئولان افغانستان و روزنامه‌نگاران آنجا مثل مسئولان ایرانی و روزنامه‌نگاران اینجا نباشند و از روی سادگی و دستپاچگی و بالا زدن عِرق ملی در دیگ آشی نیفتند که منافع متحده استعمارگران و سوداگران را یکجا تأمین می‌کند. (همچنین بنگرید به مصاحبه با تلویزیون صدای آمریکا در باره داعش و آثار باستانی+).

این گفتار در دانشنامه افغانستان(+) و خبرگزاری دعوت مدیا افغانستان(+) و سایت حقیقت(+) نیز منتشر شده است.

ویرانی ایران و آبادانی آمریکا: (۷ تیر ۱۳۹۸) جنگ میان ایران و آمریکا- که در صورت وقوع، عملاً جنگ میان ایران با عربستان سعودی و امارات متحده عربی و چند کشور دیگر خواهد شد- یک نتیجه بیشتر نخواهد داشت: «ویرانی ایران و آبادانی آمریکا». مخارج هنگفت ناشی از جنگ، سهم ایران خواهد بود و درآمد هنگفت ناشی از جنگ سهم آمریکا. تلفات و فجایع گسترده انسانی همراه با نابودی بنیادهای اجتماعی، صنعتی و اقتصادی همه‌جانبه، سهم ایران و چند کشور خاورمیانه خواهد بود؛ و رونق اقتصادی همراه با رفاه اجتماعی، سهم آمریکا و دیگر کشورهای استعماری. مصرف خونبار و ویرانگر اما بی‌نتیجه و بی‌حاصل تسلیحات و زرادخانه‌های عظیمی که کشورهای تحریک‌پذیر و آلت دست به قیمت گزاف از آمریکا و اروپا خریداری کرده و به تحریک همان‌ها نیز به سوی همنوعان خود شلیک می‌کنند، هیچ حاصلی نخواهد داشت جز ویران کردن خود و آباد کردن آمریکا و استعمار جهانی. استعماری که در زمان جنگ و پیش از آن از راه فروش اسلحه و تحریم‌های اقتصادی ضدبشری درآمد خواهد داشت و در زمان پس از جنگ از راه بازسازی تأسیسات و زیرساخت‌هایی که با جنگ‌افزارهایی نابوده شده‌اند که خود به کشورهای استعمار زده فروخته بوده‌اند. آمریکا و هم‌پیمانان آن، هم ابزار ویرانی را به طرفین جنگ می‌فروشند و هم هزینه بازسازی ویرانه‌ها را از آنان می‌ستانند. جنگ در منطقه به نفع هیچکس نیست جز به نفع کشورهای جنگ‌فروش و جنگ‌افروزی که خود را مدافع حقوق بشر نیز می‌دانند.

خطر جنگ جدی است و بر همه انسان‌های شریف و آزاده و صلح‌دوست و نگران آینده بشریت است که در حد توان خود و از هر تریبون و امکانیت و قابلیتی که دارند، در باره عواقب جنگ بگویند و بنویسند و روشنگری کنند. بخصوص در قبال برخی افراد و رسانه‌های ایرانی خارج‌نشین و فرصت‌طلب و منفعت‌طلبی که در همراهی با جنگ‌افروزان آمریکایی بیش از همه بر طبل جنون جنگ می‌کویند و تنوری را داغ نگاه می‌دارند که در نهایت همه را می‌سوزاند. آیندگان بی‌تفاوتی امروزیان را نخواهند بخشید. (نیز بنگرید به: «نیاز سرمایه‌داری جهانی به جنگ و ویرانی در خاورمیانه+»، «نجات‌بخش‌های آمریکایی+» و «توهم بمب‌افکن‌های نجات بخش+»).

نسل‌کشی کانادایی: (۱۴ خرداد ۱۳۹۸) روز دوشنبه سوم ژوئن فرا رسید. روزی که قرار بود گزارش رسمی یک نسل‌کشی معاصر با عنوان «تحقیقات ملی برای زنان و دختران گمشده» منتشر شود و مراسمی نیز در باره آن در شهر گاتینو برگزار گردد. نتیجه تحقیقات گسترده و سه ساله‌‌ای که اکنون بطور علنی در معرض دید و اطلاع جهانیان قرار می‌گیرد. هر چند تفصیل تحقیقات هنوز در دسترس نیست، اما سرفصل‌های آن بیش از آنکه به تصور آید هولناک است: نسل‌کشی ملی و کشتار پنهانی هزاران زن یا دختر اسکیموی بومی در سی سال اخیر و در کشور کانادا. یعنی در کشوری از توابع بریتانیا که گفته می‌شود دارای عالی‌ترین رتبه‌های جهانی از لحاظ شاخص‌های توسعه انسانی و رفاه اجتماعی و مدعیات حقوق بشری است. این گزارش، دولت کانادا را شریک جرم این قتل‌عام سراسری و سیستماتیک دانسته است. خانم ماریون بولر- کمیسر اصلی تحقیق- در بیانیه خود و پس از مصاحبه با دو هزار نفر از بازماندگان خانواده‌های قربانیان گفته است: «همه سر به نیست شده‌ها و کشته شده‌ها قربانیان نژادپرستی و زن‌ستیزی و نقض حقوق بشری هستند که در جامعه کانادا نهادینه شده است». جاستین ترودو- نخست وزیر کانادا و حامی تحقیقات- با شرکت در مراسم و در واکنش به آن گفته است: «امروز روز عذاب کانادا است».

اگر در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، سیاست کانادا بر این بوده که با روش متداول «نسل‌کشی فرهنگی» کودکان اسکیمو را در مدارس دولتی با زبان و فرهنگ مادری خود بیگانه کنند(+)، اکنون و در دهه‌های اخیر به نسل‌کشی زنان پرداخته‌اند تا اصولاً کودکی متولد نشود.

سی‌بی‌سی (منتشر کننده اصلی خبر) گفته است: «کانادا قصد دارد مردم بومی را نابود کند»(+). رویترز آورده است که پلیس کانادا بر قتل دستکم ۱۰۱۷ زن صحه گذاشته و در ادامه اضافه کرده که کشتار نوع کانادایی، بالاترین حد شناخته شده از خشونت علیه زنان و دختران است»(+). ان‌پی‌آر از فریاد ضجه و گریه‌های مستمر خانواده‌های شرکت کننده در مراسم گزارش داده و اینکه تعداد واقعی قربانیان بسیار بیشتر از آمار ارائه شده است(+). نیویورک تایمز از انبوه زنانی سخن می‌راند که با لباس‌های قرمز سنتی اینوئیت در مراسم حاضر شده و یکدیگر را بغل می‌کردند و اشک می‌ریختند(+). گاردین از کشتار بیش از ۴۰۰۰ زن و دختر طی مدت ۳۰ سال خبر داده است(+). یورونیوز ضمن انتشار فیلم کوتاهی از مراسم (+) به نقل از یک خبرنگار محلی می‌نویسد: «این بدترین جنایت ممکن است. جنایتی که در بطن دولت انجام شده و هیچ کلمه‌ای برای توصیف آن وجود ندارد»(+). ایندیپندنت ضمن شرح جزئیاتی از وقایع، این قتل‌عام‌ها را محصول مجوزی دانسته که ایدئولوژی دولتی کانادا به مهاجمان می‌داده است(+). سی‌ان‌ان به نقل از متن گزارش، کشتارهای کانادایی را محصول استعمار و ایدئولوژی استعماری‌ای دانسته که زنان و دختران بومی را عناصری بی‌ارزش قلمداد می‌کرده است(+).

این خبر هولناک بود و جهان را چون توفانی در بر گرفت. اما هولناک‌تر از آن «سکوت ایرانی» بود. ایرانیان و شبکه‌های اجتماعی آنان و رسانه‌های فارسی‌زبانشان در قبال این واقعه سکوت اختیار کردند. چنانکه قبلاً نیز در قبال نسل‌کشی‌های دیگر سکوت اختیار کرده بودند. «سکوت و بی‌اعتنایی ایرانی در قبال فجایع بشری» پیام‌ها و پیامدهای ناگوار و جبران‌ناپذیری در بر دارد.

جهان امروز برخلاف برخی کشورهای عقب‌مانده و نژادپرست که از روی خودشیفتگی و در تخیلات خطرناکشان، خود و تاریخ خود را تاج سر بشر می‌انگارند، عواقب اعمال خود در گذشته و حال را می‌پذیرد و ناچار است که بپذیرد. برای مثال بنگرید به: «عذرخواهی بلژیک به‌خاطر ربوده شدن کودکان چندنژادی در عصر استعمار»(+)، «به رسمیت شناختن مسئولیت کشتار امریتسار هند توسط بریتانیا»(+)، «درخواست بخشش رئیس جمهور آلمان از بازماندگان کشتار فیویتسانو در ایتالیا و هشدار او در زمینه شیوع سم ناسیونالیسم»(+)، ابراز تأسف پادشاه بلژیک از حمله پیشینانش به کشور کنگو(+) و عذرخواهی پادشاه هلند بخاطر استعمار اندونزی در دهه ۱۹۴۰. او در سخنان خود گفت که «گذشته را نمی‌توان پاک کرد و باید از سوی همه نسل‌ها به رسمیت شناخته شود»(+).

آنچه باید نوشته می‌شد، اما نشد! (۲۸ فروردین ۱۳۹۸) در چند سال اخیر، مطالب و موضوعات زیادی می‌بایست نوشته و منتشر می‌شدند که نشدند. واهمه‌ای از تنگناها و تعدی‌های رایج در یک محیط افراطی، عقب‌افتاده، متحجر، واپس‌گرا، رشدنیافته و رو به انحطاط در میان نیست؛ که شخصیت و اهمیت و میزان تأثیرگذاری هر کسی از نوع متعدیانش هویداست. آنچه موجب نگرانیست، ترکیب معضل قبلی با سوءاستفاده‌هایی است که عده‌ای از قشریون و قومیون و دیگر انحصارطلبان از اینگونه مطالب می‌کنند. شرایط غامضی است که نه می‌توان سکوت کرد و نه می‌توان حرف زد. نمونه‌های زیر، مهمترین مطالبی هستند که نوشته یا منتشر نشدند: ادامه «قتل‌های سرنوشت‌ساز تاریخ ایران»، «از کورش تا داعش: تاریخ نسل‌کشی در ایران و خاورمیانه»، «تاریخ شکنجه و سرکوب‌های سیاسی در ایران»، «خودکامگان منتخب مردم»، «انسان‌ستیزان محبوب مردم و انسان‌دوستان مغضوب و مطرود مردم»، «ریچارد کاتم و تداوم سلطه‌گری» و بسیاری دیگر. جوامعی که به آینه سنگ می‌زنند، جوامعی که جنایات تاریخی خود را کتمان یا توجیه کنند و مثل اغلب جوامع دیگر مسئولیت عمل خود را نپذیرند و احساس و ابراز شرمساری نکنند، سرنوشت تلخی پیش رو خواهند داشت. اهمیت این مطالب و مطالب دیگری که توقیف یا بایکوت شدند، هنگامی آشکار خواهد شد که بسیار دیر خواهد بود. جامعه ما جامعه بسته‌ای است که گذشته خود را به تخیل، حال خود را به تقلب و آینده خود را به توهم سپرده است.

بذرهای خشکیده: (۲۸ فروردین ۱۳۹۸) بنگر به گل‌ها و شاخه‌های خشکیده فرو ریخته بر زمین. می‌پنداریم که مرده‌اند و در پایان راه حیات. اما تو خبر داری از بذرهای حامل حیات که در دل آنها نهفته است . بذرهایی که در وقت معین جوانه خواهند زد و شکوفا خواهند شد.

مامان! خونه ما کدومه؟: (۱۴ فروردین ۱۳۹۸) سیلاب مهیب بسیاری از شهرها و روستاها و از جمله شهر ۳۵۰۰۰ نفری پلدختر لرستان را در هم می‌کوبد. کشکان به نحو فاجعه‌باری طغیان کرده است. مردم به دامنه‌های کوه مَله پناه برده‌اند و از آنجا نظاره‌گر نابودی تمامی خانه و زندگی و دسترنجشان هستند. در این روزها و شب‌های سرد و غم‌انگیز، مردم بدون آب، بدون غذا، بدون دارو، بدون سرپناه و زیر بارش بارانی بنیان‌کن، در دامنه کوه به سرنوشتی نامعلوم به حال خود وامانده‌اند. در فیلمی کوتاه که چکیده‌ای از مصائب مردم محروم و سیل‌زده است، صدای محزون دخترکی می‌آید که از روی بلندی‌ها نظاره‌گر ویرانی خانه و شهرشان است. دخترک مادرش را صدا می‌زند. مادرِ بهت‌زده صدای دخترک را یا نمی‌شنود و یا توان جواب دادن ندارد. دخترک که دیگر نمی‌تواند خانه‌اشان را ببیند، چند بار دیگر مادر را صدا می‌زند و سراغ خانه‌اشان را می‌گیرد: «مامان! مامان! خونه ما کدومه؟» (ببینید)

دیشب صحبت‌های مختصرم در باره تاریخچه ساخت سد و سیل‌بند در ایران از بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه پخش شد. میزگردی بود و چنان گفتگوهایی نشد که انتظارش را داشتم و به کاری بیاید. از اینکه می‌بینم در میان اینهمه ویرانی و رنج بشری، در میان اینهمه انسان‌های سرگردان و کودکان بی‌خانمان، باز هم عده‌ای شوونیست هستند که از عظمت‌های خیالی باستانی صحبت می‌کنند، سخت دلم می‌گیرد و نگران آینده‌ای بدتر می‌شوم. از اینکه می‌بینم عده‌ای هستند که سد را نه مانع سیل که موجب سیل می‌دانند و خواستار مقابله با سدسازی می‌شوند، دلم برای شرافت تنگ می‌شود. در آنجا یادآور شدم که بیشترین سازه‌های مرتبط با آب در تاریخ ایران متعلق به عصر قاجاری هستند. بی‌انصافی و خیانت به حقیقت است، که در قبال واقعیت‌ها سکوت شود و توهماتی بجای آنها بیان گردد. همچنین یادآور شدم که اغلب دستگاه‌های اجرایی ایران امروز به دلیل فراوانی فساد و اختلاس و نیز به دلیل خانه‌نشین کردن اشخاص لایق و با کفایت و سپردن امور به دست افراد نالایق و بی‌کفایت، برای هیچ بحرانی برنامه‌ریزی و آمادگی ندارند و توان مقابله با هیچ بلا و بحرانی را نیز دارا نیستند. عده‌ای از مسئولان دستگاه‌های اجرایی، نظاره‌گرهای شلوغکار و پرادعایی هستند که صرفاً به کمک ابزارهای تبلیغاتی خود که رسانه‌ها باشند، وعده‌ها و رفتارهای نمایشی از خود بروز می‌دهند. اینرا نیز باید افزود که در این فاجعه فراگیر، تاکنون هیچیک از دولت‌ها و نهادهای پرادعای جهانی از ترس تحریم‌های دولت ترامپ (دولتی که خطری برای صلح و امنیت جهانیست) کمترین کمکی به ایران ارسال نکردند و مردم ایران ماندند با تنهایی تاریخی خود. تنهایی‌ای که خود نیز در آن سهمی بسزا دارند.

نتیجه نهایی لغت‌سازی‌های افراطی فرهنگستان زبان فارسی تضعیف علم و تصغیر زبان فارسی است: (۸ فروردین ۱۳۹۸) علوم بخشی از مفاهیم هستند و زبان وسیله بیان مفاهیم است. علم در خدمت زبان نیست، این زبان است که در خدمت علم و بیان مفاهیم است. چرا که علم نسبت به زبان ترجیح ذاتی دارد.

شوونیست‌ها به زبان خالص تعلق خاطر خاصی دارند؛ چنانکه به خاک و خون و خلوص و نژاد و تاریخ. آنان برای مقاصد خود براحتی تاریخ و تقویم و جغرافیا و هویت اجتماعی و مذهب و زبان و نام‌های جغرافیایی(+) و حتی نام‌های علمی را جعل می‌کنند و دستاوردهای دانش بشری را ملعبه هوس‌های خطرناک خود می‌کنند. در هیچ کجای دنیا جز در میان فارسی‌زبانان و عربی‌زبانان برای نام‌ها و اسامی علمی، معادل‌‌های من‌درآوردی نمی‌سازند.

در زمانی که مشرق‌زمین به علم توجه می‌داشته (بخصوص در قرن‌های چهارم و پنجم هجری)، مغرب‌زمین اسامی علمی وضع شده آنها را با روی باز پذیرفته و هنوز هم بکار می‌برد و در فکر جایگزینش نیست. هیچ زبانی زبان خالص نیست، جز زبان بومیان ابتدایی در نواحی دوردست جهان. زبان انگلیسی به عنوان یکی از غنی‌ترین زبان‌های فعلی در جهان، دارای درصد ناچیزی لغت و نام با ریشه انگلیسی یا آنگلوفریسی است. زبان لاتینی به عنوان یکی از ممتازترین زبان‌های علمی جهان در دوران گذشته و منشأ بسیاری از اسامی و اصطلاحات علمی، ریشه و نیای زبان انگلیسی نیست و زبان انگلیسی نسبت به آن بیگانه به حساب می‌آید.

هیچگاه زبان با تقلب در دستاوردهای علمی دیگران غنی نشده است. در هیچ کجا دانش را آلت فعل تعلقات شوونیستی قرار نمی‌دهند. کاری نمی‌کنند که دانش‌آموز بجای اسامی و اصطلاحاتی که در متون علمی همه زبان‌های زنده جهان بکار می‌روند، ادات و اصوات مجعول و سرهم‌بندی شده‌ای را بیاموزد که در هیچ متن دیگری و حتی در زبان فارسی هم بکار نرفته‌اند. اگر ماجرا فقط به جعل یک اسم ختم می‌شد، اهمیت چندانی نداشت و مردم با پوزخندی از کنارش می‌گذشتند (چنانکه چنین هم می‌کنند)؛ اما معضل اصلی در اینجاست که این جعلیات زبانی بزور بخشنامه و قوای قهریه به کتاب‌های درسی مدارس راه می‌یابند و دانش‌آموزان را وادار به آموختن آن و بیگانه شدن با اسامی اصلی متداول در جهان علم و در نهایت وادار به انحطاط علمی می‌کنند. در چنین وضعیتی معلم نیز به دانش‌آموز یادآور می‌شود که این اسامی شبه‌فارسی و بی‌ارتباط با زبان فارسی و نیز بی‌ارتباط با زبان علم جهانی، فقط برای کسب نمره و سپس برای دورانداختن است.

براستی چه می‌توان گفت به آنانی که این اسامی مجعول را وضع می‌کنند و بنا به گفته رئیس فرهنگستانشان، بابت هر کدام از آنها دوازده میلیون تومان بر مردم تحمیل می‌کنند؟ نمونه‌هایی را ببینید: بجای «میکرب» گفته شود «ریزاندامگان» و بجای «پلیمر»، «بسپار» و بجای «ایزومر»، «همپار» و بجای «سیتوپلاسم»، «میان‌یاخته» و بجای «رزین»، «انگم» و بجای «کروموزوم»، «فام‌تن» و بجای «ریزوزوم»، «کافنده‌تن» و بجای «آنزیم»، «کاتالیزگر» و بجای «کاتالیز»، «فروکافت» و بجای «اکوسیستم»، «بوم‌سازگان» و بجای «کپسول»، «پوشینه» و بجای «غده تیروئید»، «غده سپردیس» و هزاران نمونه مشابه اینها. در همه زبان‌ها حتی در زبان‌های روسی و ترکی می‌گویند «فتوسنتز»، در فرهنگستان زبان فارسی فرموده‌اند «فروغ‌آمایی» و همفکرانشان در زبان عربی فرموده‌اند «ترکیب ضوئی». در همه زبان‌ها می‌گویند «میوز» و «میتوز»، در زبان فارسی فرموده‌اند «کاستمان» و «رشتمان» و در زبان عربی فرموده‌اند «انقسام منصف» و «انقسام متساو».

علم بازیچه کسانی نیست که به علت احساس حقارت ناشی از عقب‌ماندگی علمی، می‌خواهند با کار آسان لغت‌سازی، ناتوانی در کار دشوار توسعه علمی را در خیال خود جبران کنند. کار آسانی که بقول زنده‌یاد پرویز ناتل خانلری در کتاب «زبان‌شناسی و زبان فارسی» عبارت است از: «آمیختن شوق خودنمائی با تنبلی و بی‌مایگی که از هر بچه مکتبی ساخته است». علم بازیچه کسانی نیست که تنها هنرشان بازی و کاسبی با زبان و لغت است. اینگونه اعمال نه فقط به استهزاء گرفتن دانش و دانشمند، که خوارکننده و تحقیرگر و ویرانگر زبان نیز هست. برای تضعیف علم و تصغیر زبان فارسی، هیچ عاملی خطرناک‌تر از لغت‌سازی‌های افراطی فرهنگستان زبان فارسی نیست.

آیا چه نامی می‌توان نهاد بر کسانی که برای «آپاندیس» نام خنده‌دار «آویزه» را می‌سازند و دانش‌آموز را غرق شادی و خنده می‌کنند؟ چه صفتی می‌توان داد به کسانی که نام‌های دیگری مثل «زیرزیاگان» و «زبرزیاگان» و «ریززیاگان» را با زور به دانش‌آموزان نگون‌بخت این کشور تحمیل می‌کنند و آینده‌اشان را تیره و تباه می‌سازند؟ علامه دهخدا در مقدمه «لغت‌نامه» نوشته است: «هر کس بگوید زبان فارسی باید خالص باشد، اول در قیافه او تفرس و نظر باید کرد. اگر آثار حُمق و گولی پیداست جای ترحم است و اگر پیدا نیست، بی‌هیچ شک و شبهه مزدور دشمنان ملیت و قومیت است».

فریدون فرهی و مقابله با سرود فاشیستی «ای ایران ای مرز پرگهر»: (۳ فروردین ۱۳۹۸) در سال‌های جنگ دوم جهانی و به هنگام پیشروی‌ها و پیروزی‌های هیتلر و موسولینی، بسیاری از سیاستمداران و حتی نویسندگان و هنرمندان ایران دانسته یا نادانسته به دام به ظاهر زیبا اما مهلک فاشیسم افتادند. با اینکه آنان خیلی زود و پس از شکست هیتلر، از آن روی برگرداندند و دست و دامان خود را شستند؛ اما نسل‌های بعدی بر اثر تبلیغات رسانه‌ای و عادت تاریخی فراموشکاری جمعی، کمتر به این تحول توجه داشتند. سرود مشهور «ای ایران ای مرز پرگهر» زاییده حال و هوای هیتلرگرایی اواخر دهه ۱۳۱۰ و اوایل دهه ۱۳۲۰ است؛ با عناصری از خاک و خون، از فدا کردن جان انسان‌ها به پای خاک و مرز و میهن (و در واقع به پای حاکمان و صاحبان منافع آن)، و اینکه جان انسان‌ها در قبال خاک ایران که همه‌اش از درّ و گوهر است، هیچ ارزشی ندارد و می‌بایست جان آدمی به پای خاک پاک قربانی شود. این سرود ضدانسانی با پخش مدوام سی ساله از برنامه بامدادی رادیو و با تبلیغات وسیع- و حتی با ثبت ملی آن توسط معاون رئیس جمهور روحانی- چنان به عنوان سرودی انسانی و مردمی جا انداخته شد که کمتر کسی متوجه مفاهیم فاشیستی آشکار و مستتر آن شد. آنان برای این منظور حتی بیتی تقلبی و منتسب به شاهنامه فردوسی را نیز علم کردند که «چو ایران نباشد تن من مباد»(+). با این حال، سرود ای ایران هرگز نتوانست در میان جوانان و دانشجویان پیشرو جای سرود «یار دبستانی من» با صدای فریدون فروغی را پر کند.

کارکرد سرود ای ایران و مشابهات آن که کم هم نیستند، در اینست که جوانان را در مواقع ضروری که نیاز به سیاهی لشکر است، تهییج کرده و به میدان جنگ و دیگر میدان‌هایی بیاورد که به نفع سلطه‌گران و به زیان فرودستان و زحمتکشان است. با همین دید و احساس نگرانی بوده است که آقای فریدون فرهی- خواننده توانای اپرا- برای مقابله با تأثیر زیانبار این سرود و سوءاستفاده‌هایی که از آن شده و باز هم می‌شود، سرود دیگری را با همین نام ای ایران اما با مفاهیم ضد آن خوانده است: «دشمن تو آشکار و در همین سراست… آزادی بهتر از گوهر است، کی در تو انسان برابر است… خود برتر از دیگران مبین، خاکت مثل خاک دیگر است». فریدون فرهی در مصاحبه‌ای گفته است که اثر جدیدش «پاسخ انسانیت مترقی است به این فرهنگ عقب‌افتاده ناسیونالیستی و ارتجاعی که ده‌ها سال است توسط راست سیاسی ایران به مردم تلقین می‌شود». او در ادامه گفته است: «این زمین و خاک و ایدئولوژی‌ها و دولت‌ها هستند که باید فدای انسان‌ها شوند و هنرمند می‌بایست به مسائل اجتماعی پیرامونش حساسیت نشان دهد و این حساسیت در آثارش منعکس شود». بامزه اینجاست که عده‌ای از همان راست‌گرایان افراطی بدون آنکه توجهی به محتوای ضدناسیونالیستی سرود فریدون فرهی کنند و اصلاً بفهمند که او چه می‌خواند، به صرف ظاهر پرشور و حماسی آن، بر روی آن نقش و نگارها و تصاویر بی‌ربط شوونیستی را مونتاژ کرده و اینجا و آنجا پخش کرده‌اند.web analytics