Skip to content
 

نوروزنامه: پنجاه گفتار در زمینه پژوهش‌های ایرانی

مجموعه مقاله‌های «نوروزنامه- پنجاه گفتار در زمینه پژوهش‌های ایرانی»، کتاب تازه‌ای است که انتشارات نوید شیراز آنرا در بیستمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران منتشر خواهد کرد. نام نوروزنامه برای این کتاب، به سبب پیوند بسیاری از گفتارهای آن با نوروز، گاهشماری و جشن‌های ایرانی، برای آن برگزیده شده است.

نوروزنامه دارای پیوستی به زبان انگلیسی است که ترجمان شماری از مقاله‌های بخش فارسی در آن آمده است. این ترجمه‌ها دستاورد دوست خوبم آقای سام شیخ‌الاسلامی بوده است.

گفتارهایی که در این کتاب گرد آمده است، شماری از مقاله‌های کوتاه،‌ جستارها، مصاحبه‌ها و سخنرانی‌هایی است که این نگارنده در دو سال‌ اخیر نوشته و یا انجام داده و پیش از این در مطبوعات و رسانه‌های گروهی گوناگونی منتشر شده‌اند.

این مجموعه به شش بخش تفکیک شده است. در بخش نخست، یازده گفتار در زمینه «اخترباستان‌شناسی» ایرانی آورده شده که ترجمه انگلیسی دو گفتار آن در پایان کتاب آمده است. در این بخش به خاستگاه کیهانی برخی از باورداشت‌های کهن ایرانی و آگاهی‌های کهن در زمینه دانش کیهان و زمین در ایران باستان پرداخته شده است.

نوروز نامه

بخش دوم را شش گفتار در باره «گاهشماری و تقویم» در بر می‌گیرد که تنها ترجمه یکی از آنها در بخش انگلیسی پایان کتاب آمده است. البته تعدادی از مقاله‌های پیشتر منتشر شده این نگارنده در زمینه گاهشماری و تقویم‌های آفتابی، در این بخش نیامده است. چرا که نیاز به بررسی و مطالعات میدانی بیشتری در باره آنها وجود دارد.

یازده گفتار در زمینه «جشن‌ها و گردهمایی‌ها»، بخش سوم این مجموعه را در بر می‌گیرد که بیشتر آنها به نوروز و آیین‌های نوروزی و سه جشن زمستانی بزرگ دیگر وابسته است. از این بخش، یک مقاله به انگلیسی برگردان شده و پیوست کتاب حاضر است.

در بخش چهارم و پنجم به ترتیب هفت گفتار در زمینه‌های گوناگون «باستان‌پژوهی»  و دو گفتار با موضوع «متون کهن» ارائه شده است.

در ششمین بخش این فراگرد، به شش گفتار گوناگون پرداخته شده که تعدادی از آنها در اصل نامه‌هایی سرگشاده بوده است که به مناسبت‌های گوناگون نوشته و منتشر شده بودند.

در اینجا لازم می‌دانم از آقای سام شیخ‌الاسلام که تعدادی از نوشتارهای این نگارنده را ترجمه کرد؛ از آقای سلیمان فرهادیان که با علاقمندی فراوان به تاریخ علم ایران، ترتیب انتشار مرتب و بدون نقص آنها در صفحه دانش روزنامه شرق را داد؛ و از آقای مهندس کیخسرو کیخسروزاده و خانم‌ها پگاه امینی، زهره بیگی و مهسا خسروی که به نویساندن چند سخنرانی این نگارنده در مجامع مختلف پرداختند، صمیمانه سپاسگزاری کنم.

گزارش و مصاحبه خبرگزاری کتاب ایران در باره همین کتابweb analytics