Skip to content
 

از چاله به چاه

کم تحملی در مقابل طرزفکر و نظر دیگران، تهمت زدن به دیگراندیشان و شعارهای مرگ‌آور سر دادن، سه نشانه از رفتارهای معترضانی است که حتی در صورت پیروزی قادر به نابودی دیکتاتوری نیستند و فقط دیکتاتور جدیدی را بجای دیکتاتور قبلی می‌نشانند.web analytics