Skip to content
 

واقعیت‌های نامعلوم و آینده‌نگری

در جامعه‌ای که واقعیت‌ها نامعلوم باشند و اعتبار رسانه‌ها با اخبار و روایت‌های متناقض از بین برود؛ هرگونه تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی، آینده‌نگری و فعالیت‌ سازنده غیرممکن می‌شود. آیا بزرگان قوم می‌دانند دارند چه می‌کنند؟web analytics