Skip to content
 

کفتارها و خروس‌ها

آینده از آنِ ماست و شب کفتارها رو به پایان است. خروس‌‌ها را می‌بینی که بر دیوار جهیده‌اند و چشم به افق دارند؟ اینرا من نمی‌گویم. «درس‌های تاریخ» می‌گوید. آنان که تاریخ‌زدایی می‌کنند، نخستین قربانیان بی‌توجهی به درس‌ها هستند. کفتارها خیال می‌کنند می‌توان برای نبرد با روشنایی به جنگ خروس‌ها رفت. اما هزاران سال است که نیاموخته‌اند پرتوهای روشنایی‌ را خروس‌ها نمی‌آورند. آنان فقط بانگ بامدادی‌‌اش را سر می‌دهند.web analytics