Skip to content
 

تلخ‌زبانان و شیرین‌زبانان

از تلخ‌زبانان نترس، از شیرین‌سخنانی که برایشان کف می‌زنی و به وجد می‌آیی و از فریبگرانی که زبانی فریبنده دارند، بترس. از آنان که دانه بر راه کبوتران می‌افشانند، بترس. نه از آنان که بیم و هشدار می‌دهند و کبوتران را می‌گریزانند. اگر سخنان تلخی را می‌شنوی که دلخواه تو نیست، خوشنود باش که گوینده‌اش اگر هزار عیب داشته باشد، لااقل این عیب را ندارد: «نمی‌خواهد تو را گول بزند».web analytics