Skip to content
 

ذهن‌های لوله‌کشی شده

کسانی که ذهنشان مثل آب لوله‌کشی خط‌دهی و «هدایت» شده است، نمی‌توانند درک و شناخت جویباری آزاد و رها را داشته باشند که در سر هر پیچ نغمه تازه‌ای می‌شنود و در کمرگاه هر دره چشم‌اندازهای تازه‌ای را پیش روی خود می‌بیند.web analytics