Skip to content
 

فانوس دریایی

چراغ‌های کم‌نور را دستکم نگیر، شاید فانوس دریایی باشند. شاید نوری بر راهی نیفشانند، اما راه را می‌نُمایانند.‬web analytics