Skip to content
 

نخ از نازکی

قدیمی‌ها می‌گفتند: «نخ از نازکی پاره می‌شود و ظلم از کلفتی».web analytics