Skip to content
 

اثبات‌های تاریخ و مورخان

وقتی می‌گویند «تاریخ اینرا نشان داده، همه مورخان اثباتش کرده‌اند و همه جهانیان از این خبر دارند» معمولاً حکایت از وجود یک دروغ یا غلو می‌کند و به این معناست که «تاریخ آنرا نشان نداده، مورخان اثباتش نکرده‌اند و جهانیان از آن خبر ندارند».web analytics