Skip to content
 

باراک اوباما و پذیرفتن نقش آمریکا در براندازی دولت مصدق

دولت مردمی دکتر محمد مصدق در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با کودتایی که آمریکا و سرویس اطلاعاتی بریتانیا در ایران (به سرپرستی شاپور ریپورتر) ترتیب دادند، سرنگون شد و یکی دیگر از فرصت‌هایی که ایرانیان برای برقراری حکومت دموکراتیک به دست آورده بودند، با دخالت آمریکا و انگلیس از بین رفت.

از آن زمان، دولت‌های مداخله‌گر و حکومت پهلوی می‌کوشیدند تا منکر نقش آمریکا و بریتانیا در این واقعه شوند و کودتای ۲۸ مرداد را «قیام خودجوش مردمی» بنامند. تعدادی از نویسندگان و تاریخ‌نویسان و سیاست بازان نیز از روی نادانی یا برای خوش‌خدمتی با آنان همدست شدند و کوشیدند تا این جنایت فجیعی که در حق یک ملت رنجدیده و ستم‌کشیده شده بود را منکر شوند و ننگ آنرا از دامان قدرت‌های سلطه‌گر بزدایند. 

پس از پنجاه سال از آن تاریخ، برخی از اسناد محرمانه وزارت امور خارجه بریتانیا از طبقه‌بندی خارج شد و منتشر گردید. اسنادی که به دخالت بریتانیا در کودتای ۲۸ مرداد اشاره داشت. سپس خانم مادلین آلبرایت- وزیر امورخارجه وقت آمریکا در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون- این دخالت ویرانگر را پذیرفت و از اینکه آمریکا فرصت طلایی دستیابی ایرانیان به دموکراسی را از آنان گرفته بود، عذرخواهی کرد.

اکنون برای نخستین بار یک رئیس جمهور ایالات متحده، نقش آمریکا در براندازی حکومت مردمی دکتر مصدق را می‌پذیرد. باراک اوباما در سخنرانی خود در قاهره (۱۵ خرداد ۱۳۸۸) به صراحت می‌پذیرد که «ایالات متحده در دوران جنگ سرد، در سرنگونی دولتی نقش داشت که بطور دموکراتیک انتخاب شده بود».

سخنرانی مهم و تاریخی اوباما را در اینجا ببینید و بشنوید:

Obama Admits US Role In ‘۵۳ Iran Coup

نمی‌دانم پس از این سخنرانی، آن دسته از تاریخ‌نگاران و سیاست‌بازان ما دوباره به کدام لطائف‌الحیلی متوسل می‌شوند تا کودتای ۲۸ مرداد را خیزش خودجوش مردمی بنامند.

پیوست ۲۵ تیر ۱۳۹۳

کمیته مجلس عوام و درخواست از بریتانیا برای اعتراف به دخالت در سقوط مصدق

سال‌هاست که عده‌ای از سیاست‌ورزان و محققان در ایران برای بدست آوردن دل استعمارگران و همراهی با مقاصد نوین آنان، به دلجویی و توجیه اعمال دخالتگرانه و رفتارهای غیرانسانی آنان می‌پردازند. از جمله آنکه در باره اردشیر و شاپور ریپورتر دست به سکوت می‌زنند و یا کودتای ۲۸ مرداد را اصولاً کودتا نمی‌دانند و ادعای دخالت بریتانیا و آمریکا در آن را تصورات «دایی جان ناپلئونی» یا «توهم توطئه» قلمداد می‌کنند. دو اصطلاحی که شیوع آنها نیز نتیجه توطئه‌ای استعماری بوده است. این در حالی است که در این اواخر دستکم سه بار شخصیت‌های برجسته و نهادهای رسمی آمریکا و انگلیس بر این دخالت‌ها صحه گذاردند و حتی خواستار عذرخواهی از مردم ایران شدند (از جمله اظهارنظر مادلین آلبرایت و سپس سخنان صریح باراک اوباما). اکنون نیز رسانه‌ها گزارش داده‌اند که کمیته مجلس عوام بریتانیا از لندن خواسته است تا به منظور بهبود روابط دوجانبه خود با ایران به دخالت در سقوط دولت مصدق اعتراف کند.

همچنین بنگرید به: «انتشار اسناد رسمی طراحی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ توسط سیا»، «سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع ۲۸ مرداد ۳۲»، «زمینه‌چینی CIA برای سرنگون کردن محمد مصدق» و مطالب دیگری در این زمینه که در سایت رادیو فردا منتشر شده است.web analytics