Skip to content
 

پاسخی به روزنامه وطن امروز

سردبیر محترم روزنامه وطن امروز
در صفحه نهم آن روزنامه به تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۳۸۸، مقاله‌ای از این نگارنده با نام «دیدار طلوع خورشید در چارطاقی نیاسر- شادمانی در روناک آیینی» برخلاف موازین قانونی و انسانی منتشر شده است. از آنجا که این مقاله پیش از این با نام «جشن‌های کهن آغاز تابستانی و دیدار طلوع خورشید در چارتاقی نیاسر» در وب‌سایت شخصی پژوهش‌های ایرانی و بسیاری دیگر از رسانه‌ها و نشریات چاپ و منتشر شده و روزنامه وطن امروز برای انتشار آن، اجازه و رضایت نویسنده را کسب نکرده و نیز از ذکر نام او و مأخذ مقاله خودداری نموده است؛ خواهشمند است مطابق با مفاد قانون مطبوعات، این یادداشت را در همان صفحه و با همان اندازه تیتر و در یکی از دو شمارهٔ آیندهٔ روزنامه منتشر بفرمایید و وفاداری و باورمندی خود به «قانون» و «عدالت» (که آن روزنامه محترم بسیار از آن سخن می‌راند) را در عمل نشان دهید.

همچنین تقاضا دارم که هیچیک از نوشته‌های مرا چه با یادکرد از نام نویسنده و چه بدون آن، در آن روزنامه منتشر نفرمایید.

با احترام- رضا مرادی غیاث آبادی

پیوست:

این پاسخ در روزنامه وطن امروز منتشر نشد و هیچ جوابی هم بدان ندادند.
۳ شهریور ۱۳۸۸web analytics