Skip to content
 

سالنمای سال ۱۳۹۰

نسخه‌های پی‌دی‌اف سالنمای سال آینده همراه با راهنمای زمان جشن‌ها و گردهمایی‌ها در دو گونه هفتگی و ماهانه منتشر شده است. این سالنما را می‌توانید از اینجا دریافت کنید:

سالنمای سال ۱۳۹۰ ایرانی، هر هفته در یک صفحه، ۳۶۰ کیلوبایت (زمان دانلود منقضی شده)
سالنمای سال ۱۳۹۰ ایرانی، هر ماه در یک صفحه، ۴۴۰ کیلوبایت (زمان دانلود منقضی شده)

یادآور می‌شود که تقویم قمری و مناسبت‌های مبتنی بر آن در تقویم دولتی امسال (همچون چند سال گذشته) با ترکیبی ناشناخته از ماه‌های قمری متوسط و هلالی (با تأکید بر رؤیت هلال ماه رمضان و شوال در افق تهران) تنظیم شده‌اند. این شیوه با قواعد و معیارهای شناخته‌شدهٔ تقویم‌نگاری قمری که در این سالنما نیز بکار گرفته شده است، مطابقت ندارد. با این حال تعطیلات رسمی در این سالنما به ناچار مطابق با تقویم دولتی است و به چند اختلاف موجود (تا اندازه‌ای که به روزهای تعطیل مربوط می‌شوند)، در جای خود اشاره شده است.

در بارهٔ لزوم خودداری از تغییر در محاسبات و معیارهای تقویم‌نگاری بخاطر مصالح روزمره و گذرا (همچو مسئلهٔ بدون راه حلِ رؤیت هلال)، گفتار جداگانه‌ای نوشته خواهد شد. (بنگرید به: ماه‌گرفتگی خرداد ۱۳۹۰، شاخصی بر نادرستی تقویم دولتی).

تکثیر این سالنما در محیط وب، بدون هیچگونه تغییر در متن آن برای همگان آزاد است.web analytics