Skip to content
 

صدای انقلاب

31 سال از آن روزی می‌گذرد که بزرگی می‌گفت تنها نشانه پیروزی اینست که صدای انقلاب را از رادیو بشنوی. و من هر از گاهی از میان خیابان‌های پرالتهاب به خانه می‌آمدم و رادیو را می‌گیراندم.  

حدود ساعت ده صبح بامداد 22 بهمن 1357 بود که برنامه‌های عادی رادیو قطع شد و مردی با صدایی آرام اما مصمم گفت: «اینجا تهران است، صدای راستین ملت ایران، صدای انقلاب!»

هر سال صدای ضبط‌شده و پرامید آن مرد را در تنهایی و برای دل خودم پخش می‌کردم.web analytics