Skip to content
 

فیلم مستند سیر اختران در فرهنگ ایران

صفحه اصلی و راهنمای مطالب موجود در باره چارتاقی‌ها

مراحل ساخت فیلم مستند بلند و ۲۱۰ دقیقه‌ای «سیر اختران در فرهنگ ایران» به پایان رسید. این فیلم همراه با فیلم مستند «روشنان آسمانی» که سه سال پیش ساخته شد، تنها فیلم‌های مستندی هستند که در زمینه اخترباستانی‌شناسی ایرانی ساخته شده‌اند. این دو فیلم نخستین‌های کوشش‌های جدی و پردامنه برای به تصویر کشیدن این یادمان‌های بزرگ و فراموش شده تاریخ علم ایران هستند و به همت و پشتکار و علاقه‌مندی آقای محسن رمضانزاده ساخته شده‌اند. کوشش پیگیرانه آقای رمضانزاده در وضعیتی که بسیاری از فیلمسازان و مخاطبان آنان گرایش به کارهای بی‌زحمت و کم‌مایه و بعضاً سرگرم‌کننده دارند، در خور قدردانی و تحسین فراوان است.

نگارنده خرسند است که این فرصت را داشت تا در کارهای پژوهشی و تألیف گفتار متن با ایشان همکاری کند.

این فیلم در هفت قسمت ۳۰ دقیقه‌ای تهیه شده و نام و موضوع هر یک از بخش‌ها عبارت است از:

۱- آگاهی‌های کیهانی ایرانیان،
۲- اسطوره‌های کیهانی،
۳- جشن‌ها و آیین‌های ایرانی،
۴- باورهای کیهانی،
۵- نگاره‌های کیهانی،
۶- گاهشماری ایرانی،
۷- سازه‌های خورشیدی: تجسم کیهان بر روی زمین.

فیلم مستند «سیر اختران در فرهنگ ایران» از هشتم بهمن‌ماه ۱۳۹۰ در ساعت هشت شب، به مدت هفت روز پیاپی از شبکه مستند پخش می‌شود.

web analytics