Skip to content

تماس با رضا مرادی غیاث آبادی

رضا مرادی غیاث آبادی

Reza Moradi Ghiasabadi

ghiasabadi@gmail.com

در حال حاضر و جز در موارد استثنائی، امکان فعالیت‌های معمول گذشته، همچون مصاحبه، سخنرانی، نوشتن مقاله، نظرخواهی، شرکت در مراسم، پاسخ به پرسش‌ها و ایمیل‌ها، و همکاری‌های دیگر برایم مقدور نیست. (دی‌ماه ۱۳۹۳)

web analytics