Skip to content
 

مباحث بنیادین در باستان‌شناسی سلطه‌گری/ استعمار و جنبش‌های سیاسی در جوامع کم‌هوش 

مباحث بنیادین در باستان‌شناسی سلطه‌گری
 • تاریخ و باستان‌شناسی چگونه در خدمت سیاست و سرمایه‌داری و سلطه‌گری قرار می‌گیرند؟
 • باستان‌شناسی سیاسی و سرمایه‌داری چگونه با بهره‌کشی از جوامع تحت سلطه آنانرا تبدیل به نیروهای مولد ثروت می‌کند؟
 • تاریخ و باستان‌شناسی چرا و چگونه به ابزارهای مهم سلطه بر جوامع بشری تبدیل شده‌اند و چگونه می‌توانند منافع قدرت‌های استعماری را تأمین کنند؟
 • تاریخ و باستان‌شناسی چگونه با سیاست در تعامل هستند و مطالعات پسااستعماری و انسان‌گرایانه چگونه به درک این روابط یاری می‌رسانند؟
 • چرا قوای سلطه‌گر لازم می‌بینند که برای جوامع تحریک‌پذیر و مستعد شوونیسم هویت‌های نوظهور قومی و زبانی و دینی و تاریخی و موزه‌ای بسازند و این هویت‌ها با هویت‌های نوساخته برای کشورهای همسایه متفاوت و متعارض باشد؟
 • تفرقه و نزاع‌های مبتنی و متکی بر اینگونه تاریخ‌سازی‌ها و هویت‌تراشی‌ها چگونه به نفع نظام‌های سلطه‌گری تمام می‌شود؟
 • متون کهن دینی و ادبی و تاریخی و جغرافیایی چگونه با تغییر و تصرف دستاویزی برای کسب مشروعیت تاریخی و هژمونی فرهنگی می‌شوند؟
 • کاوش‌های باستان‌شناختی چگونه با هدف هژمونی سیاسی و آسیمیلاسیون فرهنگی و با بیان شعارهای فریبنده و پروپاگاندا تحلیل و تفسیر می‌شوند و چگونه برای آثار تقلبی تدفینی اصالت و هویت کاذب ساخته می‌شود؟
 • اشیای مجعول و مشهور شبه‌باستانی چیستند و چه منافع و کاربردی در استحاله فرهنگی و سیطره سیاسی دارند؟
 • جعل در تاریخ و باستان‌شناسی و زبان‌شناسی و دیگر علوم باستان‌پژوهی چگونه و به چه منظورهایی انجام می‌شود؟ چه کشورهایی قربانی آن شده‌اند؟ چه کشورهایی در مقابل آن مقاومت کرده‌اند؟ چه کسانی به آن دست می‌زنند؟ چه کسانی با آن همراهی می‌کنند؟ چه کسانی از آن سود می‌برند؟ چه کسانی از آن زیان می‌بینند؟ چه کسانی در برابر آن سکوت می‌کنند؟ و چه کسانی با درک مسئولیت اجتماعی و بشردوستانه در برابر آن مقاومت و روشنگری می‌کنند؟
 • کاربرد سکوت و سرکوب و بایکوت در باستان‌شناسی سلطه‌گری چیست؟
 • باستان‌شناسی تقلب و دماگوژی و فاشیسم و ناسیونالیسم و نژادپرستی آریایی چیستند و چگونه منجر به رفتارهای غیرانسانی و جنایت علیه بشریت شده‌اند؟
 • شخصیت‌های مؤثر و مؤسسات علمی و رسانه‌های گروهی و نهادهای اجرایی و اجتماعی چگونه تبدیل به ابزارهای اجرایی و تبلیغاتی تقلب و باستان‌شناسی هژمونیک می‌شوند؟
 • فعالیت‌ها و تحرکات اجتماعی و مردمی چگونه نتیجه معکوس می‌دهند و در خدمت فریب توده‌ها و بهره‌کشی از آنان قرار می‌گیرند؟
 • چه چیزهایی را نباید همگان بدانند؟
 • با تاریخ و باستان‌شناسی چگونه می‌توان انسان‌ها را به زنجیر کشید؟

آشنایی با باستان‌شناسی سیاسی و هژمونیک و متد تاریخ‌نگاری انسان‌گرا لازمه آینده بشریت در خاورمیانه آشوب‌زده امروز است.

استعمار و جنبش‌های سیاسی در جوامع کم‌هوش

۱ اسفند ۱۳۹۶

 • کشورهای استعماری چگونه سلطه کم‌خرج غیرمستقیم توسط مهره‌های وابسته را بر سلطه پرخرج مستقیم ترجیح می‌دهند و چگونه اینکار از هزینه‌های استعماری می‌کاهد؟
 • جوامع کم‌هوش که معدل بهره هوشی مردمان آنها بین ۸۰ تا ۹۰ است (از جمله ایران و اغلب کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا)، چگونه جوامعی هستند و چرا در این جوامع برخلاف جوامع با بهره هوشی متوسط و بالا، هیچگونه جنبش اصیل مردمی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد؟
 • جوامع کم‌هوش چگونه تبدیل به معادن غنی و گنج‌های ثروت بی‌زحمت کشورهای استعماری شده‌اند؟
 • چرا کشورهای استعماری بجای غارت مستقیم منابع جوامع کم‌هوش، از جمله بر دو روش جدید «راه‌اندازی جنگ‌های تحریکی و فروش اسلحه به طرفین» و «پناه دادن به اختلاس‌کنندگان و اموال همراه آنان» متمرکز شده‌اند؟
 • چرا افکار عمومی در اینگونه جوامع بجای بازخواست و اعتراض به کشورهای پناه‌دهنده به اختلاس‌کنندگان که هدایت‌کننده و مأمن و حامی غارتگران شده‌اند، به بازخواست عوامل جزئی داخلی و خودزنی می‌پردازند؟
 • برده‌داری جنسی در کشورهای استعماری چیست و آنها چگونه زنان جوامع کم‌هوش را تحت استثمار و بهره‌کشی جنسی قرار می‌دهند؟
 • چرا قدرت‌های استعماری لازم می‌بینند تا مهره‌ها و عوامل مختلف و بظاهر متضادی را در جوامع تحت سلطه حفظ کنند و هر یک از آنها را در موعد مقرر و مورد نیاز و با انحراف جنبش‌های مردمی و یا راه‌اندازی جنبش‌های جذاب و بظاهر مردمی به قدرت برسانند؟
 • چرا عوامل فرصت‌طلب داخلی که در گوشه امنی نشسته‌اند، بلافاصله پس از اندک موفقیت جنبش‌های مردمی یا بظاهر مردمی، وجهه و نقاب باب روز بخود می‌گیرند و مبارزان واقعی را به روش‌‌ها و اتهام‌های گوناگون قلع و قمع می‌کنند؟
 • چرا رسانه‌های استعماری فقط بعضی از فعالان یا زندانیان و دستگیرشدگان را تبلیغ و ترویج می‌کنند و در قبال بسیاری از آنان به سکوت و بایکوت روی می‌آورند؟
 • جنگ‌های تحریکی و فرسایشی در جوامع کم‌هوش و چرخه مکرر «اشغال-آزادسازی شهرها» که همراه با مصرف تسلیحات و تخریب تأسیسات هستند، چگونه به نفع شکوفایی و رونق اقتصاد کشورهای استعماری تمام می‌شود و چگونه درآمد سرشاری را نصیب آنها می‌کند؟
 • اسناد دروغین که رسانه‌های استعماری هر از گاهی خبر از کشف و خروج از محرمانگی آنها را می‌دهند، چیستند و چه کاربردی در تغییر و تحولات سیاسی جوامع کم‌هوش دارند؟
 • اصطلاح استعماری «توهم توطئه» چیست و چگونه تبدیل به چماقی برای سرکوب روشنگران و فعالان مطالعات پسااستعماری شده است؟
 • چرا اغلب افراد جوامع کم‌هوش از درک اولویت منافع عمومی به منافع شخصی عاجز هستند و در خیانت به همنوع و خوش‌خدمتی به سلطه‌گران از یکدیگر سبقت می‌گیرند؟
 • ویژگی‌ها و مشخصه‌های جوامع کم‌هوش چیست و چگونه می‌توان آنانرا به سادگی تحریک کرد و حمایت و همراهی جمعیت کثیری از آنانرا کسب نمود؟
 • چرا جوامع کم‌هوش یا تقصیرات خود را به گردن همسایگان می‌اندازند و یا از عملکرد خود پشیمان می‌شوند اما از پشیمانی خود تجربه نمی‌اندوزند؟
 • اقلیت باهوش و پراستعداد و آرمان‌خواه و عدالت‌جو چگونه قربانی اکثریت کم‌هوش و بازی‌خورده و یا اشخاص فرصت‌طلب و چاپلوس می‌شوند؟
 • مال‌اندوزان فاسد و آدم‌فروشان و عمال ظلم و اجحاف چگونه با نزدیک کردن خود به جنبش‌های در حال پیروزی، دست به پولشویی و آبروشویی می‌زنند و محبوبیت مردمی کسب می‌کند؟
 • چرا مبارزان و تلاشگران و دلسوزان و مصلحان واقعی جامعه یا شکست می‌خورند و از بین می‌روند و یا در صورت پیروزی، جاده‌صاف‌کن مهره‌های استعماری و فرصت‌طلب‌های پرده‌نشین می‌شوند و باز هم از بین می‌روند؟ چرا در هر دو صورت فراموش می‌گردند و از یادها می‌روند؟
 • انقلاب‌های جوامع کم‌هوش چگونه انقلابیون خود را نابود می‌کند؟
 • حرکت‌های مردمی در جوامع کم‌هوش چگونه تبدیل به حرکت‌های ضدمردمی می‌شوند؟
 • آیا راهکاری جز مقابله با رسانه‌ها و تریبون‌های مروج تحمیق توده‌ها و بالا رفتن آگاهی و بهره هوشی متوسط جامعه و افزایش قدرت ادراک و استدلال وجود دارد؟
همچنین بنگرید به:

درآمدی بر شکل‌گیری مناسبات مدنی جوامع باستان و غلبه سلطه‌گری
باستان‌شناسی تقلب و رنج‌های بشری
بیانیه تاریخ‌نگاری انسان‌گرا

web analytics