Skip to content
 

کتاب درفش‌های اورارتویی در دست چاپ

تألیف کتاب «درفش‌های اورارتویی» به پایان رسید و به ناشر سپرده شد. این کتاب پژوهشی است بر روی چندین لوح مفرغین اورارتویی و با اصالت مشکوک که در زمان نامعلومی در شمال غربی ایران کشف شده و در سال ۱۳۵۴ (۱۹۷۵ میلادی) در حراجی ساتبی (Sothby) لندن فروخته شده‌اند. از محل نگهداری فعلی این آثار اطلاعی در دست نیست. در این لوح‌های مفرغین، علاوه بر وجود چندین طرح درفش باستانی، نگاره‌ها و نمادهایی از خدایان کیهانی همراه با نقوش خورشید و ستارگان و برج‌های فلکی دیده می‌شود.

درفش های آذربایجان باستان

بازنگاری طرح‌های این لوح‌های مفرغی باستانی را خانم‌ها طاهره افضلی، نرگس فراهانی و مریم (پگاه) امینی بر اساس عکس‌هایی که در اختیار نگارنده بوده است، انجام داده‌اند. تا آنجا که اطلاع دارم، این نقوش و نگاره‌های بسیار جالب و استثنایی برای نخستین بار در این کتاب منتشر می‌شوند و امید است تا روشنی‌بخش پاره‌ای دیگر از تاریخِ در تاریکی فرورفتهٔ این سرزمین کهن باشد.

چکیده‌ای از کتاب را در اینجا ببینید: کتاب درفش های اورارتوییweb analytics