Skip to content
 

آینده و نگرانی‌ها: تجربه‌هایی از گذشته برای فردا

نگذاریم ایران تبدیل به زنجیر جدید اسارت شود

۳ دی ۱۴۰۱

چوبه دار و طناب اعدام به نام ایراننقد آینده‌نگرانۀ هر جنبش اجتماعی و سیاسی به اندازه تداوم آن اهمیت دارد. به این منظور که بار دیگر از چاهی به چاه دیگر نلغزیم و تاریخ یکصد و پنجاه ساله اخیر در انحراف جنبش‌ها از مسیر اصلی و گسست از آرمان‌های اساسی‌اشان را مجدداً تکرار نکنیم.

چنانچه «ایران» تبدیل به مفهومی سراسر نیک و مقدس و غیرقابل نقد شود که می‌بایست جان مردم فدای آن گردد، بزودی زنجیرهای جدید اسارت و استبداد و چماق‌های سرکوب و چوبه‌های اعدام، به نام ایران و زیر پرچم سه رنگ آن برقرار و برپای خواهند شد. آنگاه صدای دادخواهی هر معترضی، زیر اتهام «دشمنی و ضدیت با ایران» خفه خواهد شد.

شوونیسم و وطن‌پرستی متعصبانه و اینکه ایران را مظهر همه خوبی‌ها و صفات پسندیده دانستن و آنرا مبرای از هر بدی نامیدن، تکرار اشتباهات هولناک گذشته است و خطریست که آینده جامعه ما و تمامی تلاش‌های آزادیخواهانه را تهدید می‌کند.

همچنین بنگرید به:

ایران چیست؟
ناسیونالیسم چیست؟ و تفاوت میان ملی‌گرایی و میهن‌دوستی
فاشیسم چیست؟
گفتارهایی در باره تبعیض نژادی، وطن‌دوستی، غرور ملی، و قربانی کردن انسان به پای کشور
گفتارهایی درباره سوءاستفاده‌های نژادپرستانه از زبان فارسی
آریاگرایی و نسل‌کشی فرهنگی به بهانه گسترش زبان فارسی و وحدت ملی
فریدون فرهی و مقابله با سرود فاشیستی «ای ایران ای مرز پرگهر»
ترویج باستان‌گرایی و جنگ‌افروزی در کتاب‌های درسی مدارس
رنجنامه سهراب: جوانان قربانی نزاع و نژادپرستی
حجاب اجباری در ایران باستان
چو ایران نباشد تن من مباد: تحریف شاهنامه فردوسی برای مقاصد ناسیونالیستی

web analytics